Spring til hovedindhold

Arbejdsrettet rehabilitering for borgere med og efter kræft

Forsknings- og udviklingsbaseret materiale støtter borgere, der har eller har haft kræft, når de skal tilbage på arbejde. Læs mere og bestil materialet her.

At vende tilbage på arbejde under eller efter et sygdomsforløb er for mange et symbol på at genvinde normalitet i hverdagen, og kan med fordel være del af et genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Men både praksis erfaringer og forskning har vist, at det at vende tilbage på arbejde er ofte svært, og ikke alle borgere får den støtte, de kunne ønske sig.

REHPA har i samarbejde med Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune udarbejdet et materiale om at vende tilbage til arbejde under eller efter en kræftsygdom. Materialet er udarbejdet som en folder målrettet til sundhedsprofessionelle og en boks med tre foldere målrettet borgere og deres arbejdsplads. Vi opfordrer alle kommuner til at uddele boksen til erhvervsaktive borgere, der har eller har haft kræft, og som forventes at skulle tilbage på arbejde.

Materialet er sendt til rehabiliteringsenheder i alle landets kommuner i september 2019, hvor bl.a. kræftkoordinatorer vil sørge for at give boksen til den borger, der skal tilbage på arbejdet under eller efter en kræftsygdom. Borgeren skal så selv give folderene til kollegaer og leder videre til sin arbejdsplads.

Materiale til borgere

Boksen indeholder tre foldere, hvor den ene folder henvender sig til borgeren, der skal tilbage på arbejde. De to andre foldere henvender sig til vedkommendes leder og kollegaer.

Information til sundhedsfaglige

Folderen til sundhedsfaglige, der arbejder med borgere, der har eller har haft kræft, gennemgår vigtige regler og begreber i forbindelse med tilbagevenden til arbejde og giver gode råd om, hvordan man støtter borgeren i processen.

Bestil gratis materiale

Materialet kan bestilles gratis hos Center for Kræft og Sundhed København på https://kraeft.kk.dk/artikel/bestil-materiale

Materialet er gratis, men hvis du bestiller mere end fire stk., er der egenbetaling på porto.

Forsknings- og erfaringsbaseret viden

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem REHPA og Center for Kræft og Sundheds i Københavns Kommune. Det er baseret på et forskningsprojekt i REHPA samt kliniske erfaringer fra begge organisationer.

Video til fagpersoner om materialet “Tilbage til arbejde med eller efter kræft”

Materialet har fokus på at vende tilbage til arbejdet under eller efter en kræftsygdom, men mange af informationerne er også relevante, når mennesker med andre livstruende sygdomme end kræft skal tilbage på arbejdet.

For mere information om arbejdsrettet rehabilitering

Til top