Spring til hovedindhold

REHPAs historie

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation blev etableret i 2015 som en fusion af det tidligere Palliativt Videncenter og RehabiliteringsCenter Dallund.

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

REHPA blev dannet som Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation i 2015. I perioden fra opstart til 2019 var REHPA en del af Onkologisk Afdeling R på Odense Universitetshospital (OUH).

Som nationalt videncenter arbejder REHPA i dag fortsat for mennesker med livstruende sygdom – uanset diagnose. Læs REHPA STRATEGI 2025

REHPA er koblet administrativt til OUH som videncenter med afdelingslignende status og er desuden tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut.

REHPA har hovedadresse på Nyborg Sygehus og har derudover kontorer i alle landets regioner.

REHPA har knap 50 ansatte, og ledelsen består af en ledergruppe med speciallæge i samfundsmedicin og ph.d. Ane Bonnerup Vind i spidsen. Se oversigt over REHPAs medarbejdere

Palliativt Videncenter

Palliativt Videncenter (PAVI) blev indviet den 27. februar 2009 med formålet: At sikre udvikling, høj faglig kvalitet og videndeling om den palliative indsats i Danmark.

PAVI blev etableret som et samarbejde mellem seks parter: TrygFonden, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats, Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse og Ledergruppen for hospicer, palliative teams og -afdelinger.

RehabiliteringsCenter Dallund

RehabiliteringsCenter Dallund åbnede i 2001 på det fynske slot Dallund som et rehabiliteringstilbud for kræftpatienter som en del af Kræftens Bekæmpelse. Midt i 2015 lukkede RehabiliteringsCenter Dallund, da lokaliteterne og kapaciteten på slottet ikke var tidssvarende.

RehabiliteringsCenter Dallund har dog gennem alle årene været en væsentlig aktør i udviklingen af rehabilitering til mennesker med kræft. Erfaringerne og forskningen fra RehabiliteringsCenter Dallund danner grundlag for det videre arbejde med rehabilitering i Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Læs Kræftens Bekæmpelses evaluering af Dallunds væsentlige arbejde over 10 år