Spring til hovedindhold

Udgivelser

Kommunal Kræftrehabilitering i Danmark 2021 – Kommunale indsatser fordelt pr. region

– Notatet supplerer rapporten ‘Kræftrehabilitering i Danmark – status og udvikling fra 2017-2021’ fra januar 2022 med detaljerede data fra kommunernes besvarelser, fordelt på regioner, vedrørende de fire temaer; behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordinering og sammenhæng i forløb.

Formålet er et give et mere detaljeret billede af status for kræftrehabiliteringen i de fem regioner i Danmark. Notatet rummer udelukkende kommunernes besvarelser på REHPAs kortlægning af kræftrehabiliteringen 2021, da der var for få besvarelser fra hospitalernes afdelinger til at en opdeling i regioner kunne give mening.

Kræftrehabilitering i Danmark.
Status og udvikling fra 2017 til 2021

– Kortlægningen af kræftrehabilitering i Danmark 2021 følger op på en kortlægning fra 2017. Rapporten viser status og forandringer i perioden.

Kortlægningen omfatter fire temaer, der går igen fra 2017: Behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordination og sammenhængende forløb.
Desuden er kompetencer, videndeling og udviklingssamarbejde et selvstændigt tema i 2021-kortlægningen.

I kortlægningen indgår svar fra sengeafdelinger og ambulatorier, terapiafdelinger og kommuner.