Spring til hovedindhold

REHPA holder sommerferielukket i ugerne 28-29-30, 2024

God sommer til dig og dine

Udgivelser

Dødssted og dødsårsager blandt voksne i Danmark – i perioden 2012-2020

Rapporten belyser dødssted og dødsårsager for dødsfald sket af naturlige årsager i Danmark på baggrund af data fra Dødsårsagsregisteret, som er koblet med udvalgte data fra andre registre. Dødssted og dødsårsager blandt voksne i perioden 2012-2020 vises i relation til regioner, sundhedsklynger, alder, køn, bopæl på plejehjem og kontakt med specialiserede palliative enheder forud for død i perioden 2012-2020.

Download PDF af appendiks til rapporten

Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark

Gennem en dokumentanalyse, spørgeskemaundersøgelse og interviews med fagprofessionelle for at få praksisnære eksempler på basal palliation undersøger forfatterne bag kortlægningen rammerne for og arbejdet med den basale palliative indsats på de danske sygehuse.

Kortlægningen beskriver også udviklingen gennem de seneste 10 år. Kortlægningen konkluderer, at der er afsat flere ressourcer til den basale palliative indsats på sygehusene over de seneste 10 år. Praksis for hospitalsbaseret basal palliativ indsats kan dog overordnet beskrives som usystematisk og varieret.

 

Til top