Spring til hovedindhold

Udgivelser

Kortlægning af regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer der får amputeret ben i Danmark

– Formålet med kortlægningen er at beskrive regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til personer, der får amputeret et ben i Danmark. Fokus er på organisering, indhold og omfang, samt at undersøge hvilke tilbud der findes omkring screening for palliative behov og lindrende indsatser til patientgruppen.

Rapporten er trykt i et mindre oplag, følg linket til bestilling efter først til mølle-princippet: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VQQF7YZ2U292

Kræftrehabilitering i Danmark.
Status og udvikling fra 2017 til 2021

– Kortlægningen af kræftrehabilitering i Danmark 2021 følger op på en kortlægning fra 2017. Rapporten viser status og forandringer i perioden.

Kortlægningen omfatter fire temaer, der går igen fra 2017: Behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordination og sammenhængende forløb.
Desuden er kompetencer, videndeling og udviklingssamarbejde et selvstændigt tema i 2021-kortlægningen.

I kortlægningen indgår svar fra sengeafdelinger og ambulatorier, terapiafdelinger og kommuner.