Spring til hovedindhold

Udgivelser

REHPA Forskningsdatabase. Metode, variabelbeskrivelse og forskningsmuligheder

Notatets formål er at informere om REHPA Forskningsdatabase samt rammerne for den systematiske dataindsamling, som ligger til grund for databasen.

REHPA Forskningsdatabase indeholder data indsamlet i forbindelse med rehabiliteringsforløb (REHPA-forløb) i REHPA Forskningsklinik. Data anvendes både til forskning og i den kliniske indsats under opholdet på REHPA.

Notatet beskriver:

  • Databasen
  • Dataindsamling
  • Typer af data
  • Adgang til anvendelse af data.

Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom. Opgørelse af selvrapporterede rehabiliteringsbehov blandt deltagere i forløb ved REHPA Forskningsklinik 2018-2023

REHPA har indsamlet patientrapporterede oplysninger (PRO-data) fra mange mennesker, der har eller har haft en livstruende sygdom, og som har været deltagere på rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik. Med notatet er ønsket at synliggøre, hvilke rehabiliteringsbehov der optræder hos deltagerne forud for forløb.

Viden om de behov, der optræder hos målgrupperne, og med hvilken hyppighed kan være vejledende i forhold til en vurdering af, hvilken type indsatser der skal være tilgængelige for borgere i kommunernes rehabiliteringstilbud.