Spring til hovedindhold

Udgivelser

Kommunal Kræftrehabilitering i Danmark 2021 – Kommunale indsatser fordelt pr. region

– Notatet supplerer rapporten ‘Kræftrehabilitering i Danmark – status og udvikling fra 2017-2021’ fra januar 2022 med detaljerede data fra kommunernes besvarelser, fordelt på regioner, vedrørende de fire temaer; behovsvurdering, faglige indsatser, tværfagligt samarbejde og koordinering og sammenhæng i forløb.

Formålet er et give et mere detaljeret billede af status for kræftrehabiliteringen i de fem regioner i Danmark. Notatet rummer udelukkende kommunernes besvarelser på REHPAs kortlægning af kræftrehabiliteringen 2021, da der var for få besvarelser fra hospitalernes afdelinger til at en opdeling i regioner kunne give mening.

Bevægelse i naturen. Pilottest af en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft

– Notatet beskriver erfaringerne fra pilottest af interventionen ‘Bevægelse i naturen’ – en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft gennemført i REHPA Forskningsklinik.

Interventionen har fokus på at inddrage den omgivende natur i en intervention, som retter sig mod at kombinere og koordinere rehabilitering og palliation (KRP) til patienter med uhelbredelig kræft og deres pårørende.

Notatet formidler viden, som er relevant for fagpersoner og frivillige, der arbejder med denne målgruppe, og som er interesserede i at inddrage naturen som rum for fysisk bevægelse og aktivitet.