Spring til hovedindhold

Udgivelser

Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark

Gennem en dokumentanalyse, spørgeskemaundersøgelse og interviews med fagprofessionelle for at få praksisnære eksempler på basal palliation undersøger forfatterne bag kortlægningen rammerne for og arbejdet med den basale palliative indsats på de danske sygehuse.

Kortlægningen beskriver også udviklingen gennem de seneste 10 år. Kortlægningen konkluderer, at der er afsat flere ressourcer til den basale palliative indsats på sygehusene over de seneste 10 år. Praksis for hospitalsbaseret basal palliativ indsats kan dog overordnet beskrives som usystematisk og varieret.

Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom. Opgørelse af selvrapporterede rehabiliteringsbehov blandt deltagere i forløb ved REHPA Forskningsklinik 2018-2023

REHPA har indsamlet patientrapporterede oplysninger (PRO-data) fra mange mennesker, der har eller har haft en livstruende sygdom, og som har været deltagere på rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik. Med notatet er ønsket at synliggøre, hvilke rehabiliteringsbehov der optræder hos deltagerne forud for forløb.

Viden om de behov, der optræder hos målgrupperne, og med hvilken hyppighed kan være vejledende i forhold til en vurdering af, hvilken type indsatser der skal være tilgængelige for borgere i kommunernes rehabiliteringstilbud.

 

Til top