Spring til hovedindhold

Ledige stillinger

Drømmer du om at arbejde i en vidensorganisation, hvor forskning til gavn for landets borgere og videndeling blandt kolleger og fagfolk står øverst på listen? Så hører vi gerne fra dig.

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger, men er du studerende, har vi nedenstående specialemuligheder.

Du er altid velkommen til at kontakte os på rehpa@rsyd.dk, hvis du har forslag til et samarbejde eller et forskningsprojekt.

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvis du vil holde dig opdateret om jobmuligheder i REHPA.

Specialemulighed 1 for 1-2 SDU-studerende – Kroniske smerter i den generelle befolkning

Forekomsten af kroniske smerter og intensiteten heraf er målt i spørgeskemaundersøgelsen ’Hvordan har du det? 2021’, som danner baggrund for Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden. Der er oplysninger fra 56.000 borgere om trivsel, helbred og sundhedsadfærd samt kobling til registre. Den eller de studerende kan selv være med til at forme projektet og det specifikke emne, men REHPAs forslag er:

  • Sundhedsadfærd blandt borgere med kroniske smerter
  • Brug af sundhedsydelser blandt borgere med kroniske smerter.

Der er tale om et kvantitativt, epidemiologisk studie med statistiske analyser af spørgeskemadata. Og der er mulighed for artikelskrivning efterfølgende.

Du skal studere på Syddansk Universitet på enten folkesundhedsvidenskab, den sundhedsfaglige kandidat eller lignende.
Arbejdssted er ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Placering på Frederiksberg Hospital.

Kontakt lektor Kirstine Skov Benthien, der er hovedvejleder. Eller projektvejleder og forsker Marie Holm Eliasen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Specialemulighed 2 for 1-2 SDU-studerende – Palliativ indsats på sygehuset

Under forskningsprogrammet PALHOS (Palliativ indsats på Hospitalet) er der mulighed for flere projekter om, hvordan palliativ indsats ydes på sygehuset. Det kan både omhandle underprioriterede grupper i den palliative indsats; kompetenceudvikling; tværsektorielt samarbejde; ledelsesperspektiv; implementering; samtaler om døden – dette aftales alt efter den studerendes interesser. Metode afhænger af projektet, der vælges.

Du skal studere ved Syddansk Universitet. Arbejdssted sker efter aftale – REHPA har kontorer i Holbæk, København, Nyborg, Aarhus og Aalborg.

Kontakt lektor Heidi Bergenholtz, REHPA og Sjællands Universitetshospital for yderligere information. Heidi kan fanges på hbz@regionsjaelland.dk eller 20 76 11 16.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i REHPA består af en arbejdsmiljøleder, to arbejdslederrepræsentanter og to arbejdsmiljørepræsentanter samt en arbejdsmiljøkoordinator. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder løbende med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU).

REHPAs arbejdsmiljøorganisation for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024.

Et fokusområde for arbejdsmiljøorganisationen er blandt andet at sikre sammenhængskraft i en lille organisation med stor faglig og ikke mindst geografisk spredning.

Til top