Spring til hovedindhold

Klinisk indsats 10: Livet i bevægelse

Der er tale om et uddrag af teksten uden brug af referencer. Ønsker du at få den samlede tekst, kan du downloade den kliniske indsats som PDF nederst på denne side.

Baggrund (forkortet version)

Livstruende sygdom konfronterer os med livets endelighed og vores begrænsede magt over grundlæggende vilkår. Eksistentielle overvejelser og spørgsmål, som ”hvad er vigtigt for mig i livet?” kan træde tydeligt frem.

De mange forandringer, som livstruende sygdom kan føre med sig, kan også være forbundne med en til tider smertefuld oplevelse af ændret identitet og behovet for at (gen)finde eller (gen)skabe mening i tilværelsen.

Sundhedsstyrelsens Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft peger på, at mennesker, der har eller har haft kræft, kan have behov for støtte til at genskabe forståelsen af sig selv og en personlig mening i livet, samt andre eksistentielle overvejelser.

Aktiviteten Livet i bevægelse anvender elementer af Kilder til mening – kortmetoden, som har til formål at kortlægge og udforske kilder til personlig mening. Metoden er baseret på eksistentiel teori og empiri om kilder til mening og blev udviklet til brug i den individuelle samtale.

Formål

Formålet med aktiviteten er at støtte deltagerne i at reetablere en personlig mening og retning i livet.

Deltagerne skal:

  • Blive bevidste om personlige kilder til mening og værdier
  • Opnå en øget forståelse af, hvordan kilder til mening og værdier kommer til udtryk i deltagernes hverdag for at kunne handle på en måde, der fremmer disse.

Indhold

Aktiviteten er gruppebaseret.

Der indgår både oplæg, individuelle opgaver samt dialoger i mindre grupper og i plenum for at drøfte spørgsmål som:

  • Hvad er særligt vigtigt for mig i livet?
  • Hvad beriger mit liv?
  • Hvordan kommer det til udtryk i min hverdag?

Kilder til mening – kortmetoden er her tilpasset til brug i grupper. Først gives en kort introduktion til metoden. Samtalen tager udgangspunkt i 26 små kort med fortrykte udsagn om mulige kilder til mening i livet, hvor personen udvælger tre til fem kort, der passer bedst til egne livsorienteringer.

Kortene danner herefter udgangspunkt for en semistruktureret samtale i mindre grupper om bl.a. hvert udsagns mening, personlig indhold og muligheder for personlig forandring ift. emnet.

Efterfølgende samles deltagerne til en fælles dialog med tilbagemeldinger fra de mindre grupper samt en fælles samtale om kilder til mening og værdier.

Følgende emner kan adresseres:

  • Oplevede ændringer i værdier og kilder til mening ifm. sygdommen
  • Refleksioner over hvordan værdier og kilder til mening kommer til udtryk i hverdagen
  • Eventuelle ønsker om og idéer til forandringer i hverdagen.

Afslutningsvis kan deltagerne skrive udsagnene fra de tre til fem valgte kort ned på et stykke papir og tage det med hjem og evt. arbejde videre med dem.

Tids- og læringsrum

Aktiviteten ligger på 2-dagesopfølgningens første dag. Der er afsat 90 minutter til aktiviteten.

Gruppestørrelsen kan variere, men der plejer ikke at være flere end 10 deltagere.

Efter opholdet sendes slides fra oplægget til deltagerne.

Kompetencer

Gruppen faciliteres enten af en psykolog med viden om eksistentielle udfordringer i livet med og efter livstruende sygdom, eller af anden fagperson med terapeutiske grundkompetencer, erfaringer med grupper og viden om eksistentielle udfordringer ifm. livstruende sygdom.

Download klinisk indsats nr. 10 som PDF

Til top