Spring til hovedindhold

Redskaber til identificering og vurdering af behov

En vigtig del af den palliative indsats er tidlig identificering og vurdering af palliative behov. Dette skal ske hos alle patienter med livstruende sygdom og med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den enkelte patients ressourcer og helbredstilstand. Vurderingen bør foregå systematisk. Til dette eksisterer en række validerede redskaber.

Identificering

Se videoen med Heidi Bergenholtz, lektor ved REHPA og Sjællands Universitetshospital, der fortæller om, hvordan du bruger redskaberne: ‘Surprise Question’ og den danske version af enten ‘SPICT™’ eller ‘SPICT-4ALL™’ til at identificere, om din borger eller patient har behov for en palliativ indsats.

Surprise question er et simpelt spørgsmål udviklet til at identificere patienter med begrænset levetid og palliative behov og lyder: ”Ville jeg blive overrasket, hvis denne patient dør indenfor de næste 6–12 måneder?” Er svaret nej, vil patienten højst sandsynligt have palliative behov og være i den sidste del af livet.

Spørgsmålet er oprindeligt udviklet gennem studier af prognosticering af kræftpatienter i USA, men er sidenhen også benyttet til andre livstruende diagnoser. Spørgsmålet benyttes også i Gold Standards Framework fra England.

I disse år arbejder en hollandsk forskergruppe med det omvendte surprise question, som lyder: ”Ville jeg blive overrasket, hvis denne patient var i live inden om 12 måneder?” Spørgsmålet stilles, hvis svaret er nej på det oprindelige surprise question.

I gruppen af ældre borgere med kort forventet restlevetid på grund af alder er dette et godt redskab til at kunne udvælge de patienter, som har brug for en hurtig palliativ indsats.

SPICT™ – DK er en guide til at afdække, hvorvidt mennesker er i risiko for, at deres tilstand forværres eller for at dø og derfor kan have behov for palliativ og understøttende indsats.
Skemaet er udviklet til brug for professionelle på basalt palliativt niveau. Det er udarbejdet ved University of Edinburgh og indeholder seks generelle og syv organspecifikke indikatorer om forværret helbred og øget behov for understøttende og palliativ indsats.

For mere information: https://www.spict.org.uk/about/ og ”Palliation i almen praksis – praksispersonalets rolle” af Anna Weibull

Behovsvurdering

EORTC QLQ-C15-PAL (European Organization for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire – Palliative) er et redskab udviklet af gruppen European Organization for Research and Treatment of Cancer til at afdække behov hos patienter for at give  en palliativ indsats på en systematisk måde. Skemaet er udviklet til patienter med kræft, men benyttes generelt på det specialiserede palliative niveau i Danmark, hvor der indberettes til Dansk Palliativ Database

Redskabet indeholder spørgsmål om både fysiske og psykiske symptomer samt aktivitet og livskvalitet.

Mere information fås her: https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/palliativ-medicinsk-afdeling/forskning/Sider/spoergeskemaet-eortc-qlq-c15-pal.aspx

ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) er et symptomregistreringsinstrument, som benyttes til symptomscreening hos patienter med palliative behov med særligt fokus på smerteregistrering.

Redskabet er oprindeligt udviklet i 1991 af Bruera i Edmonton, Canada, til patienter med kræft i palliativ fase.

Mere information fås her: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/kraeft/tilstande-og-sygdomme/palliativ-medicin/symptomscreening-i-palliative-forloeb/

Til top