Spring til hovedindhold

Dansk oversættelse og validering af SPICT™

Formålet med projektet er at få oversat og valideret SPICT™ (Supportive and Palliative Care Indicators Tool) til anvendelse i Danmark. SPICT™, som er en guide til at afdække, hvorvidt mennesker er i risiko for, at deres tilstand forværres (deterioration) eller for at dø (og dermed kan have palliative behov). SPICT™, der er nævnt som et fremtidigt redskab i de reviderede anbefalinger for palliation, er udviklet som et skema til brug på det basale palliative niveau, dvs. i almen praksis, i hjemmesygeplejen og på hospitalsafdelinger uden specialiseret palliativ indsats. Guiden er oversat til mange sprog og er angiveligt anvendelig også i DK til at screene for palliative behov på basalt niveau.

Metode

Oversættelsesproces ifølge “EORTC QUALITY OF LIFE GROUP TRANSLATION PROCEDURE”.

Resultat og formidling

Projektgruppe

  • Heidi Bergenholtz, Klinisk Sygeplejespecialist, postdoc, Medicinsk og Kirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
  • Anna Weilbull, praktiserende læge
  • Mette Raunkiær, seniorforsker, REHPA, Videncenter fra Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Samarbejdspartnere

  • Holbæk Sygehus
  • Almen Praksis.
Til top