Spring til hovedindhold

REHPA-forløb for mennesker med kræft

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Forskningsklinikken REHPA tilbyder en række rehabiliteringsforløb for mennesker, der har eller har haft forskellige kræftdiagnoser.

Som deltager får du mulighed for at få:

 • Afklaret din situation
 • Ny viden
 • Rådgivende samtaler
 • Fysiske aktiviteter, du prøver af i praksis
 • Samvær med ligestillede

Aktiviteter og oplæg bliver afholdt af forskellige fagpersoner i REHPA, der har hver sit speciale. Vi inviterer også specialister udefra, så det samlede forløb dækker flest mulige aspekter af din situation. Se eksempel på program her

Kan du deltage?

For at kunne deltage på et af forløbene skal du:

 • Have en nuværende eller tidligere kræftsygdom.
 • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som din sygdom har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, fx fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom.
 • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med testning, oplæg i plenum, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Efter cirka 12 uger hjemme afsluttes forløbet med et opfølgningsophold på 2 dage (se datoerne nedenfor).
 • Kunne klare dig selv, da ophold hos REHPA ikke rummer mulighed for personlig hjælp.
 • Være indstillet på at bidrage til REHPAs vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interview mv.
 • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Du kan ikke søge til ophold, der finder sted mere end 4 måneder efter datoen for lægens henvisning. Du skal ikke betale gebyr hos din praktiserende læge for at få udfyldt henvisningen.

Læs mere i pjecen: Sæt dit liv i bevægelse, forløb i 1. halvår 2022

Opfølgning

Ca. 3 måneder efter dit ophold hos REHPA deltager du i et opfølgningsophold på 2 dage.

At fastholde og gøre nye vaner til sine egne er noget af det sværeste for de fleste mennesker, også uden at du har eller har haft en livstruende sygdom. Målet med opfølgningsopholdet er da også at fokusere på, hvordan du handler og fastholder de – måske – nye vaner derhjemme.

Hvornår

Uge 46, 2021: Mandag til fredag den 15.-19.11.2021 PROGRAM med opfølgning den 1.-2.2.2022 – Program

Uge 48, 2021: Mandag den 29.11. til fredag den 3.12.2021 PROGRAM med opfølgning den 22.-23. februar 2022

Uge 50, 2021: Mandag til fredag den 13.-17.12.2021 PROGRAM, opfølgning den 10.-11.3.2022

1. halvår 2022

Uge 2, 2022: Mandag til fredag den 10.-14.1.2022 PROGRAM, opfølgning den 5.-6.4.2022 (ingen ledige pladser)

Uge 6, 2022: Mandag til fredag den 7.-11.2.2022 PROGRAM, opfølgning den 2.-3.5.2022 (ingen ledige pladser)

Henvisninger til uge 24 må ikke dateres mere end 4 måneder før forløbet, så vent med at sende din henvisning til primo marts. Visitation til uge 24 finder sted primo maj.

Uge 24, 2022: Mandag til fredag den 13.-17.6.2022, opfølgning 13.-14.9.2022

Uge 26, 2022: Mandag den 27. juni til fredag den 1. juli 2022, opfølgning 11.-12.10.2022

Praktiske forhold

Det hele foregår hos forskningsklinikken REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Når du er på ophold i 5 dage og 2 dage er det inklusive overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Du betaler selv din transport.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-forløb, og så får du svar om deltagelse umiddelbart herefter.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold. Du kan se flere praktiske oplysninger i vores velkomstpjece (eller printe printvenlig version).

REHPA overholder alle forholdsregler i forbindelse med COVID-19.

Bemærk: Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og så får du svar umiddelbart herefter.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløb for mennesker med kræft ved forskningsklinikken REHPA.

Følg venligst disse trin:

1. Download henvisningsskemaet tidligst 4 måneder før den ønskede uge (se mulighederne ovenfor)

2. Din egen læge eller lægen fra hospitalet udfylder skemaet eller sender en elektronisk sygehushenvisning til REHPA. Din læge kan hente tekst til sygehushenvisning på denne side

3. Lægen sender lægehenvisningen elektronisk eller via mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Hvis dette ikke er muligt, kan lægehenvisningen sendes pr. post til REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Har du spørgsmål til forløbet eller henvisning, så kontakt os gerne på telefon 30 57 10 59 eller mail rehpa.ophold@rsyd.dk

Send sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside