Spring til hovedindhold

REHPA-forløb for mennesker med eller efter kræft

Et gratis rehabiliteringsforløb i Nyborg til dig, der har brug for rehabilitering med eller efter kræft.

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Forløbet

Sæt dit liv i bevægelse er et gruppebaseret rehabiliteringsforløb i Nyborg, som giver dig mulighed for at afklare din situation, afprøve rolig motion samt få handlemuligheder til din hverdag.

Forskningsklinikken har et tværfagligt team klar til at tage i mod dig.

Undervisning og samtaler tager udgangspunkt i netop din situation og de emner, der er aktuelle for dig og de andre deltagere. Det gør, at du kan bruge den nye viden, når du kommer hjem. Du bliver klogere på dig selv og får værktøjer til at leve dit liv trods sygdommen.

Undervejs i forløbet er der fokus på at tackle psykisk belastning og eksistentielle temaer, hvor du både får lejlighed til at tale om emner i grupper og for dig selv. Arbejdsmæssige udfordringer optager også en naturlig plads i undervisningen.

Bevægelse

Motion giver velvære, energi og godt humør. På REHPA giver naturen og træningslokalerne dig mulighed for at være aktiv med støtte og vejledning.

Vi håber, at sessionerne i yoga og gangtræning motiverer dig til bevægelse og rolig fysisk aktivitet i din hverdag. Træningen bliver tilpasset dig, så alle kan deltage. Vi guider dig i at bevæge dig godt og sikkert. Forhåbentlig oplever du, hvordan træning stimulerer både fysisk og mentalt velvære og får inspiration til flere aktive pauser derhjemme.

Træningen fokuserer på at være til stede i nuet, så du ikke bare får en stærkere krop, men også mere mentalt overskud i form af energi og glæde. Derudover er der fokus på at styrke og balancere kroppens naturlige funktioner og samtidig skabe sammenhæng mellem tanke og bevægelse.

Forløbet fordeler sig som vist i figuren.

Kan du deltage?

Du kan deltage på et af forløbene, hvis du:

  • Ønsker introduktion til en bred viden om livet med og efter kræft.
  • Er interesseret i at sætte mål og fokusere på din rehabilitering.
  • Har brug for hjælp til at finde fodfæste i livet med kræft. Behovene kan være fx fysiske, psykiske, sociale, arbejds-/uddannelsesmæssige eller eksistentielle.
  • Kan og vil deltage aktivt i forløbet.
  • Kan og vil bidrage til REHPAs forskning via spørgeskemaer, interviews mv.
  • Kan forstå og gøre dig forståelig på dansk.
  • Kan klare dig selv, da REHPA ikke rummer mulighed for personlig pleje eller lægefaglig behandling.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. Download PDF med eksempel på et ugeskema. Har du brug for at få læst ugeskemaeksemplet op, er det skrevet ud på denne underside.

Hvornår

Uge 27, 2023: Mandag-fredag 3.-7. juli PROGRAM, opfølgning 19.-20. sept. program opfølgning

Uge 41, 2023: Mandag-fredag 9.-13. oktober 2023 PROGRAM, opfølgning 3.-4. januar 2024

Uge 43, 2023: Mandag-fredag 23.-27. oktober 2023 PROGRAM, opfølgning 18.-19. januar 2024

Uge 45, 2023: Mandag-fredag 6.-10. november PROGRAM, opfølgning 1.-2. februar 2023

Uge 50, 2023: Mandag-fredag 11.-15. december PROGRAM, opfølgning 5.-6. marts 2024 (ingen ledige pladser)

2024

Uge 2, 2024: Mandag-fredag 8.-12. januar, opfølgning 3.-4. april (ingen ledige pladser)

Uge 18, 2024: Mandag-fredag 29. april til 3. maj, opfølgning 6.-7. august

Uge 20, 2024: Mandag-fredag 13.-17. maj, opfølgning 20.-21. august

Praktiske forhold

Det hele foregår hos forskningsklinikken REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Når du er på ophold i 5 dage og 2 dage, er det inklusive overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Du betaler selv din transport.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning (se afsnittet Sådan bliver du henvist nedenfor) indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-forløb, og så får du svar om deltagelse umiddelbart herefter.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.

Bemærk: Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og så får du svar umiddelbart herefter.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløb for mennesker med kræft ved forskningsklinikken REHPA.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder henvisningen. Din læge kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk via sygehushenvisning eller på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen postes til:
REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vil du vide mere?

Læs om forløbet i pjecen: Sæt dit liv i bevægelse (informationerne er de samme, som står på siden her).

Læs om praktiske oplysninger i vores velkomstpjece
(eller udskriv en printvenlig version).

Kontakt os på telefon 30 57 10 59
eller mail rehpa.ophold@rsyd.dk

Du kan sende sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside

Hvis du får afslag

Kræftrehabilitering i Danmark er placeret hos din kommune. REHPA-forløb har til formål at bidrage med viden og forskning på dette område. Hvis du modtager afslag fra REHPA, har din kommune måske et alternativ.