Spring til hovedindhold

REHPA-forløb for unge voksne 18-39 år med eller efter kræft

Er du ung, og har du eller har du haft en kræftdiagnose, og trænger du til et kærligt skub til at komme videre i livet? Så kan et REHPA-forløb med andre unge i samme situation være noget for dig! REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Et REHPA-forløb handler om rehabilitering i forbindelse med eller efter kræft. Sammen med andre unge får du mulighed for større afklaring af din situation gennem gruppebaserede og individuelle aktiviteter. Et REHPA-forløb for unge voksne giver dig:

  • Strategier til at håndtere hverdagen
  • Forståelse for de ændringer, der er opstået i hverdagen som følge af kræftsygdommen
  • Erfaringsudveksling med andre unge voksne, der har afsluttet deres kræftbehandling.

Og har du i øvrigt lyst til i et fællesskab at grine og have det sjovt… så tror vi, at et REHPA-forløb er noget for dig!

Kan du deltage?

For at kunne deltage i et af forløbene skal du:

  • Have en nuværende eller tidligere kræftsygdom og være mellem 18 og 39 år.
  • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som din sygdom har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, fx fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom.
  • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med fælles undervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Efter 12 uger hjemme afsluttes forløbet med et opfølgningsophold på 2 dage.
  • Kunne klare dig selv, da ophold på forskningsklinikken REHPA ikke rummer mulighed for pleje og behandling.
  • Være indstillet på at bidrage til REHPAs vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
  • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Opfølgning

Der er tilknyttet et 2-dages opfølgningsophold ca. 3 måneder efter det første ophold hos REHPA.

At fastholde og gøre nye vaner til sine egne er noget af det sværeste for de fleste mennesker, også uden at du har eller har haft en livstruende sygdom. Målet med opfølgningsopholdet er da også at fokusere på, hvordan du handler og fastholder de – måske – nye vaner derhjemme.

Hvornår

Uge 33, 2023: Mandag-fredag den 14.-18. august PROGRAM, opfølgning den 14.-15. november

Uge 15, 2024: Mandag-fredag den 8.-12. april PROGRAM, opfølgning den 2.-3. juli

Uge 39, 2024: Mandag-fredag den 23.-27. september 2024, opfølgning den 17.-18. december 2024

Har du brug for at få læst et eksempel på et ugeskema (program) op, så har vi oprettet en underside, der tidspunkt for tidspunkt skitserer et ophold, som alternativ til pdf-filerne ovenfor.

Praktiske forhold

Det hele foregår hos REHPA Forskningsklinik i Nyborg. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Internatopholdene er inklusive overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Du betaler selv din transport.

REHPA visiterer på baggrund af ansøgernes behov, og så får du besked om deltagelse umiddelbart herefter.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.

Bemærk: Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og så får du svar umiddelbart herefter.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløb for unge 18-39 år ved forskningsklinikken REHPA.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder henvisningen. Din læge kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk via sygehushenvisning eller på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen postes til:
REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vil du vide mere?

Forside pjece om ungeforløb 2024
Forside pjece om ungeforløb 2024

Læs om forløbet i pjecen: Nye veje – forløb i 2024

Læs om praktiske oplysninger i vores velkomstpjece
(eller udskriv en printvenlig version)

Kontakt os på telefon 30 57 10 59
eller mail rehpa.ophold@rsyd.dk

Du kan sende sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside

Hvis du får afslag

Kræftrehabilitering i Danmark er placeret hos din kommune. REHPA-forløb har til formål at bidrage med viden og forskning på dette område. Hvis du modtager afslag fra REHPA, har din kommune måske et alternativ.