Spring til hovedindhold

Netværk om unge voksne og kræftrehabilitering

REHPA faciliterer Netværk om unge voksne og kræftrehabilitering.

Deltagerne er fagprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge voksne og kræft. Der planlægges med to møder årligt.

Netværket arbejder med

  • Hvordan unge voksne bedst kan støttes i forbindelse med en kræftdiagnose
  • Organisering af rehabilitering og palliation til unge voksne
  • Udbredelse og udveksling af viden om unge voksne og kræftrehabilitering på nationalt plan
  • Understøttelse af netværk blandt fagprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge voksne og kræft.

Praktisk information

Netværket er gratis og åbent for alle, så ønsker du at være med, er du velkommen til at kontakte Maria Aagesen, der er kontaktperson for netværket.

Netværksmøder

Næste netværksmøde er den 15. maj 2024 kl. 9.30-14.45 hos REHPA i Nyborg. Tilmelding sker gennem Conference Manager, programmet kan ses her.

Tidligere netværksmøder

Seneste netværksmøde var torsdag den 21. september 2023 i Træningssalen hos REHPA, Nyborg. Programmet for netværksmødet kan downloades som PDF

Netværksmøde den 6. marts 2023 hos REHPA, Nyborg. Du kan downloade programmet som PDF

Ved forårets netværksmøde var 30 fagprofessionelle fra kommuner og hospitalsregi samlet i Nyborg. Dagens hovedtema var navigation i systemet med det formål at erfaringsudveksle og få viden om, hvordan vi, som fagprofessionelle, bedst kan støtte unge voksne med kræft i at navigere i systemet. Formiddagen bød på oplæg med adjunkt Marie Broholm-Jørgensen fra Statens Institut for Folkesundhed, der fortalte om en intervention, der muligvis kan støtte unge voksne med kræft i at navigere i systemet. Dernæst gjorde socialrådgiver Jane Jensen os bl.a. klogere på paragraf 56, handicapkompenserende ordning, sygedagpenge, og hvad man skal være opmærksom på, når unge er under uddannelse. Herefter var der mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden om gode erfaringer og udfordringer med at støtte unge voksne med kræft i systemet. Derudover var Ung Kræft inviteret til at fortælle om deres vigtige arbejde, og der blev blandt andet tid til at brainstorme på, hvad Ung Kræfts kommende muleposer kan indeholde. Dertil fortalte ungekoordinator Anette Borup fra Aarhus Universitetshospital om deres erfaringer med at anvende et dialogbaseret støtteværktøj til at inddrage unge i lægesamtaler.

Oplæg til netværksmøde for 30 sundhedsprofessionelle, hvis arbejde involverer unge voksne med kræft, hos REHPA, Nyborg.
Oplæg til netværksmøde for 30 sundhedsprofessionelle, hvis arbejde involverer unge voksne med kræft.

Ved efterårets netværksmøde 2022 var vi 20 deltagere fra både kommunalt og hospitalsregi samt blandede faggrupper.

Ud over oplæg fra fagprofessionelle om livskvalitet og et kommunalt kræftrehabiliteringstilbud til unge voksne, holdt Lise Enevoldsen, der er pårørende og efterladt samt frivillig i Ung Kræfts gruppe for pårørende og efterladte i Region Hovedstaden, et meget værdifuldt oplæg om sin families oplevelse af at være pårørende i sundhedsvæsenet i forbindelse med hendes brors kræftsygdom.

Et af Lises budskaber var, at vi, som fagprofessionelle, skal tænke over, hvilke ord vi bruger og være ærlige, så misforståede hensyn undgås. Hvis vi, som fagprofessionelle, reelt ikke tror, det skal gå, så skal vi ikke sige til de pårørende, at det nok skal gå. Dertil talte Lise om vigtigheden af at huske, at søskende også er pårørende, også efter de er fyldt 18 år og er flyttet hjemmefra, samt huske at de er en del af sygdomsforløbet, selv om de måske ikke er lige så ofte med på hospitalet.

Derudover blev de første spadestik til en ny guide målrettet unge pårørende til unge med kræft også præsenteret. Vi glæder os til at se det endelige resultat i foråret 2023.

Der var også tid til erfaringsudveksling om, hvornår inddragelse af pårørende er gået godt, og hvornår der opstår udfordringer i forhold til at inddrage pårørende.

Der var både tid til oplæg og gruppearbejde på seneste netværksmøde den 6. oktober 2022 hos REHPA, Nyborg. Tak til deltagerne for en god dag.

Download programmet for netværksmødet den 6. oktober 2022

Program for netværksmødet den 21. april 2022

Program for netværksmødet 16. september 2021

Program for netværksmødet den 21. januar 2021

Program for netværksmødet den 23. januar 2020

Program for netværksmødet den 28. maj 2019

Program for netværksmødet den 24. januar 2019

Til top