Spring til hovedindhold

REHPAs årsrapporter

Lær REHPA at kende gennem vores historie, projekter og organisationsudvikling, som du kan dykke ned i via vores årsrapporter.

2023

2023 var året, hvor REHPA Forskningsklinik bød en ny målgruppe indenfor, hvor forskningsprojekter om minoriteters adgange til palliative indsatser og PRO Palliation optog videncentrets medarbejdere, hvor REHPA bidrog til fejring af 25-året for hjerterehabilitering i Danmark med en stor konference, og hvor REHPA lancerede forsknings- og udviklingsprogrammet ’REHPA på tværs’. Det kan du læse mere om i REHPAs årsrapport for 2023.

Ebbe Andersen fortæller om de værktøjer og den indsigt, han fik med hjem efter at have deltaget på det allerførste REHPA-forløb ’Videre i livet efter benamputation’.

I artiklen ’Palliative behov skal afdækkes hos alle patienter’ fortæller Mogens Grønvold, professor ved Københavns Universitet og leder af Palliativ Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital og Anders Løkke, ledende overlæge på Lungemedicinsk Forskningsenhed, Vejle Sygehus om, hvordan palliative behov hos patienter med alvorlig sygdom skal afdækkes systematisk – også på basalt niveau.

Download REHPA årsrapport 2023 som PDF

Forside af REHPAs årsrapport 2023
Forside af REHPAs årsrapport 2023
Forside af REHPA Årsrapport 2022
Forside af REHPA Årsrapport 2022

2022

I årsrapporten 2022 stiller vi skarpt på kvaliteten i hverdagslivet med eller efter en livstruende sygdom. REHPA Forskningsklinik arbejdede på flere forløb med at kombinere rehabilitering og palliation til mennesker med uhelbredelig, livstruende sygdom. REHPAs nye professor understøtter dette arbejde både i forskningsklinikken og i forskergruppen, hvor en ny strategi også bidrager til at fokusere indsatserne inden for forskning og dokumentation. I den faglige artikel deler medarbejdere fra Klinik for Senfølger efter Kræft i Region Sjælland deres erfaringer fra den nystartede klinik. Ib og Inge Guldhammer fortæller, hvordan deres liv har ændret sig, efter Inge fik hjertestop i 2021, og hvordan et forløb i REHPA Forskningsklinik hjalp dem videre.

Download REHPA årsrapport 2022 som PDF

2021

Koordinering af rehabilitering og palliation er den røde tråd i REHPAs afrapportering fra året, der gik.
Ud over at give et overblik over REHPAs forsknings- og udviklingsprojekter, netværk, videndeling samt kliniske aktiviteter, byder årsrapporten på en faglig artikel, hvor læge og ph.d. Lise Nottelmann fortæller om sit ph.d.-projekt om tidlig palliativ rehabilitering, som nu er et fast tilbud på Vejle Sygehus. Tidligere deltager på REHPA-forløbet ‘Balance i dagligdagen’, Lis Port, giver sin version af livet med en uhelbredelig kræftsygdom.

Download REHPA årsrapport 2021 som PDF

REHPA Årsrapport 2021
Forside REHPA Årsrapport 2021
Forside REHPA Årsrapport 2020
Forside REHPA Årsrapport 2020

2020

2020 har verden over været præget af Corona. Den ukendte sygdom har sat fokus på senfølger og rehabilitering efter sygdom på en ny måde, men også på døden og vigtigheden af palliation i den sidste tid. Læs hvordan REHPA med nye arbejdsgange, nye rehabiliteringstilbud og en styrket forskningsorganisation har bidraget til udviklingen af rehabilitering og palliation.

I REHPAs årsrapport 2020 kan du læse, hvordan REHPA alligevel har bidraget med udviklingen og ny viden om rehabilitering og palliation.

Download REHPA årsrapport 2020 som PDF

2019

Læs om kvalitetsudvikling i palliation, brugerinddragelse ved livstruende sygdom og få et overblik over REHPAs forsknings- og udviklingsprojekter samt kliniske aktiviteter i REHPAs årsrapport 2019.

Download REHPA årsrapport 2019 som PDF

Forside af REHPA Årsrapport 2019
Forside af REHPA Årsrapport 2018

2018

Læs om ulighed i palliation, om arbejdsliv, rehabilitering og livstruende sygdom samt få et overblik over REHPAs forsknings-, udviklings- og kliniske aktiviteter i REHPAs årsrapport 2018.

Download REHPA årsrapport 2018 som PDF

2017

Rehabilitering og palliation er for alvor kommet på landkortet i Danmark, hvor både regioner og kommuner har taget opgaverne til sig og arbejder med at give borgerne kvalificerede og rettidige tilbud, når de får en livstruende sygdom. I REHPAs årsrapport 2017 kan du læse om nogle af mulighederne og udfordringerne i at sikre rehabilitering og palliation til borgere med livstruende sygdom.

Download REHPA årsrapport 2017 som PDF

Forside af REHPA Årsrapport 2017
Forside af REHPA Årsrapport 2016

2016

Særligt én ting kendetegner 2016: Arbejdet med at skabe en ny og solid organisation. En organisation, der trækker på erfaring fra både PAVI og Rehabiliteringscenter Dallund, men som nu er sin egen: REHPA.

Download REHPA årsrapport 2016 som PDF

2015

2015 var året, hvor videncenteret blev til én samlet organisation med to hovedfunktioner og delt fælles ledelse. Med lukning af Rehabiliteringscenter Dallund pr. 1. juli 2015 udviklede vi nye rehabiliteringstilbud til kræftpatienter. Et Advisory Board med eksperter fra mange niveauer af de to felter; praktikere, forskere og brugere, blev etableret og tilknyttet REHPA.

Download REHPA årsrapport 2015 som PDF

Forside af REHPA Årsrapport 2015
Forside af REHPA Årsrapport 2014

2014

I 2014 gennemførte vi den formelle sammenlægning af Palliativt Videncenter (PAVI) og Rehabiliteringscenter Dallund (RcDallund) til ét videncenter: REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Download REHPA årsrapport 2014 som PDF

Til top