Spring til hovedindhold

Lægehenvisning af mennesker med kræft

Henvises til deltagelse i et forløb rettet mod rehabilitering og lindring for patienter med nuværende eller tidligere kræftsygdom på OUH Svendborg/Nyborg REHPA Ambulatorium, SKS-kode 4202479, lokationsnummer 5790002406584.

Har du spørgsmål, kontakt sekretær Birthe Kargaard på telefon 30 57 10 59 eller birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk

Nødvendige henvisningsoplysninger kræftpatienter – vælg sygehushenvisning og indsæt denne tekst med besvarelser:

1. Hvilken kræftdiagnose:

2. Diagnosetidspunkt: Måned: Årstal:

3. Behandling – svarmuligheder: Datoer (måned og årstal)/Nej/Ved ikke

 • Operation (en eller flere gange): Måned: Årstal:   /Nej/Ved ikke
 • Strålebehandling (en eller flere linjer/serier): Måned:  Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Kemoterapi (en eller flere linjer/serier): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke
 • Anden systemisk behandling (ex. hormon-, immun-, targeteret-): Måned: Årstal:    /Nej/Ved ikke

4. Sygdomsstatus – svarmuligheder: Ja/Nej/Ved ikke

          ENTEN

 • Er aktuelt uden tegn på kræftsygdom: Ja/Nej/Ved ikke
  • Kurativ intenderet behandlingsforløb er afsluttet, er ikke i opfølgning: Ja/Nej/Ved ikke
  • Kurativ intenderet behandlingsforløb er afsluttet, er i opfølgning: Ja/Nej/Ved ikke
  • Er aktuelt i adjuverende (recidivprofylaktisk), systemisk behandling: Ja/Nej/Ved ikke

         ELLER

 • Har kronisk/uhelbredelig kræft: Ja/Nej/Ved ikke
  • Er aktuelt i behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke
  • Holder behandlingspause: Ja/Nej/Ved ikke
  • Har afsluttet behandling målrettet kræften: Ja/Nej/Ved ikke

5. Andre diagnoser/komorbiditet: Ja, hvilke:            /Nej/Ved ikke

6. Beskriv rehabiliteringsbehovet:

Henvisningskriterier kræftpatienter

 • Patienten har eller har haft en kræftsygdom og har et rehabiliteringsbehov som følge af sygdom og behandling.
 • Patienten skal være i stand til at deltage aktivt i op til to internatophold i forløbet.
 • Patienten skal være indstillet på at bidrage til REHPAs forskning, fx via spørgeskemaer og interview, og skal give samtykke til dette som forudsætning for at kunne ansøge.
 • Patienten skal være egnet til at indgå i gruppeaktiviteter.
 • Patienten skal kunne forstå og gøre sig forståelig på dansk.
 • Patienten skal være selvhjulpen, da et opholdet ikke rummer mulighed for personlig pleje eller akut lægelig assistance.
 • Patienten er selv ansvarlig for medicinering. REHPA udleverer eller doserer ikke medicin.
 • Antineoplastisk behandling bør være afsluttet, medmindre risikoen for cytopeni er ubetydelig.
 • Patienten har givet mundtligt samtykke til, at lægen sender oplysninger om sygdommen og behandlingen til REHPA, og at disse indgår i REHPAs forskningsdatabase.

Et ophold hos REHPA Forskningsklinik rummer ikke mulighed for personlig pleje eller akut lægelig assistance.

Forløbet omfatter oplæg i plenum, gruppesamtaler, fysisk bevægelse og aktivitet og individuel vejledning med det formål at fremme egen livskvalitet. Et forløb på REHPA består typisk af ét 5-dagesophold + 12 ugers hjemmearbejde + 2 dages opfølgningsophold.

Plan for forløbsuger kan ses på www.rehpa.dk/REHPA-forløb, hvor der også kan downloades en pjece om forløbet.

Til top