Spring til hovedindhold

REHPA-forløb: Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv

Et gratis rehabiliteringsforløb i Nyborg for dig, der har behov for viden om og inspiration til livet med kræftrelaterede smerter, og hvordan du kan håndtere dem.

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Forløbet

Forløbet skal udvikle din forståelse for smerter og deres betydning for din livskvalitet og din dagligdag. Det kan hjælpe dig med at finde dine egne løsninger til lindring af dagligdagens smerteoplevelser.

Hos REHPA møder du et team med forskellig viden og faglig baggrund inden for rehabilitering. Du lærer nyt og afprøver redskaber – både på det fysiske og det mentale område.

Formålet er, at du udvikler egne muligheder for at forbedre din dagligdag og din livskvalitet, selvom du lever med smerter.

Emnerne spænder vidt

 • Forstå dine smerter og din smertemedicin.
 • Smerter, kræft og psyke.
 • Åndedræt og smertehåndtering.
 • Aktiv hvile og afspænding ved smerter.
 • Natur og ‘mindful walking’ til smertehåndtering.
 • Hverdagsliv – og hvordan du forvalter din energi.
 • Massage og lindring.
 • Kend dit sundhedsvæsen og smertehåndtering.
 • Find dine værdier, retning og mål for bedst mulig livskvalitet, trods smerter.

Hele forløbet fordeler sig som vist i figuren:

Oversigt over forløbet "Kræft, smerter og hverdagsliv"
Oversigt over forløbet “Kræft, smerter og hverdagsliv”

Kan du deltage?

Du kan deltage på et af forløbene om kræftrelaterede smerter, hvis du:

 • Oplever smerter, som skyldes din kræftsygdom og/eller dens behandling.
 • Synes, at disse smerter påvirker dit funktionsniveau og din livskvalitet.
 • Vil arbejde med at blive bedre til at håndtere dine smerter.
 • Er indstillet på at arbejde med forløbets indhold og evaluere.
 • Ønsker at bidrage til REHPAs forskning, fx gennem spørgeskemaer.
 • Kan forstå og gøre dig forståelig på dansk.
 • Er selvhjulpen og ikke har brug for pleje, da REHPA ikke har mulighed for dette.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Din smertebehandling

Hvis der er en læge involveret i din behandling, så er det fortsat vedkommende, der har ansvaret for den, og som skal kontaktes, hvis der opstår behov under forløbet.

Hvornår

Uge 35, 2023: Mandag-fredag den 28. august-1. september PROGRAM,
opfølgning den 31. oktober-1. november

Uge 47, 2023: Mandag-fredag den 20.-24. november, opfølgning 15.-16. januar 2024

Har du brug for at få læst et eksempel på et ugeskema (program) op, så har vi oprettet en underside, der tidspunkt for tidspunkt skitserer et ophold, som alternativ til pdf-filerne ovenfor.

Praktiske forhold

Det hele foregår hos forskningsklinikken REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Når du er på ophold i henholdsvis 5 dage og 2 dage er det inklusive overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Du betaler selv din transport.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-forløb, og du får svar om deltagelse umiddelbart herefter.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.

Bemærk: Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og du får svar umiddelbart herefter.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløbet “Kræft, smerter og hverdagsliv” ved REHPA Forskningsklinik.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder henvisningen. Din læge kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk via sygehushenvisning eller på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen postes til:
REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vil du vide mere?

Send sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside

Hvis du får afslag

Kræftrehabilitering i Danmark er placeret hos din kommune. REHPA-forløb har til formål at bidrage med viden og forskning på dette område. Hvis du modtager afslag fra REHPA, har din kommune måske et alternativ.