Spring til hovedindhold

REHPA-forløb: Kræft, smerter og hverdagsliv

Et gratis rehabiliteringsforløb i Nyborg for dig, der har behov for viden om og inspiration til livet med kræftrelaterede smerter, og hvordan du kan håndtere dem.

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Forløbet

På dette forløb udvikler du din forståelse af smerter og smerternes betydning for din livskvalitet og dit funktionsniveau. En større forståelse kan hjælpe dig til at finde dine egne løsninger til at lindre hverdagens smerteoplevelser.

Du møder et team med forskellig viden og faglig baggrund inden for rehabilitering til mennesker med eller efter kræft. På forløbet lærer du nyt og afprøver redskaber – både inden for det fysiske og mentale område.

Formålet er, at du får flere handlemuligheder for at forbedre dit funktionsniveau og din livskvalitet, selvom du lever med smerter.

Emnerne spænder vidt:

 • Viden om smerter i relation til kræft og kræftbehandling.
 • Behandlingsmuligheder – både medicinske og ikke medicinske.
 • Fysisk aktivitet, smerter og smertelindring.
 • Bevægelse, afspænding og dit åndedræt, som led i at håndtere smerter.
 • Mentale processer om hvordan smerter opfattes og bearbejdes.
 • Hverdagsliv og hvordan du forvalter din energi.
 • Dine værdier, din retning og dine mål rettet mod bedst mulig livskvalitet og funktionsevne for dig trods smerter.

Hele forløbet fordeler sig som vist i figuren:

Oversigt over forløbet "Kræft, smerter og hverdagsliv"
Oversigt over forløbet “Kræft, smerter og hverdagsliv”

Kan du deltage?

For at kunne deltage på et af forløbene skal du:

 • Opleve smerter, som skyldes din kræftsygdom og/eller dens behandling.
 • Opleve, at smerterne påvirker dit funktionsniveau og din livskvalitet.
 • Være interesseret i at være med til at arbejde med forløbets indhold og evaluering af det.
 • Ønske at bidrage til REHPAs forskning i, hvordan livet med smerter opleves, via spørgeskemaer, interviews mv.
 • Kunne forstå og gøre dig forståelig på dansk.
 • Være selvhjulpen og ikke har brug for pleje, da REHPA ikke rummer mulighed for hjælp til dette.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Din smertebehandling

Hvis der er en læge involveret i din behandling, så er det fortsat vedkommende, der har ansvaret for den, og som skal kontaktes, hvis der opstår behov under forløbet.

Hvornår

Uge 44, 2022: Ophold den 31. oktober – 4. november 2022. Opfølgning den 3.-4. januar 2023.

Uge 49, 2022: Ophold den 5.-9. december 2022. Opfølgning den 24.-25. januar 2023.

Datoer for forløb i 2023 følger.

Praktiske forhold

Det hele foregår hos forskningsklinikken REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Når du er på ophold i henholdsvis 5 dage og 2 dage er det inklusive overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du betaler selv din transport.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-forløb, og du får svar om deltagelse umiddelbart herefter.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.

Bemærk: Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og du får svar umiddelbart herefter.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløbet “Kræft, smerter og hverdagsliv” ved forskningsklinikken REHPA.

Følg venligst disse trin

1. Download henvisningsskemaet

2. Din egen læge eller lægen fra hospitalet udfylder skemaet eller sender en elektronisk sygehushenvisning til REHPA. Din læge kan hente tekst til sygehushenvisning på denne side

3. Lægen sender lægehenvisningen elektronisk eller via mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Hvis dette ikke er muligt, kan lægehenvisningen sendes pr. post til:
REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vil du vide mere?

Læs om forløbet i pjecen “Kræft, smerter og hverdagsliv”

Læs om praktiske oplysninger i vores velkomstpjece
(eller udskriv en printvenlig version).

Kontakt os på telefon 30 57 10 59
eller mail rehpa.ophold@rsyd.dk

Send sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside