Spring til hovedindhold

REHPA-forløb: Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Om forløbet

Et gratis rehabiliteringsforløb i Nyborg for dig, der lever med kræftrelaterede smerter og har behov for viden om og vejledning i, hvordan du kan håndtere livet og dagligdagen med smerterne.

På opholdet lærer du nyt og prøver forskellige redskaber, der kan bidrage til at lindre dine smerter og forbedre din dagligdag. Flere af de redskaber eller teknikker, du lærer på forløbet, kan også hjælpe dig med at håndtere andre problemer i din hverdag, som hænger sammen med dit kræftforløb og/eller din kræftbehandling.

Forløbet vil udvikle din forståelse for smerter og smerternes betydning for din livskvalitet og din dagligdag. Det kan hjælpe dig med at finde dine egne løsninger til lindring af dagligdagens smerteoplevelser, så du forbedrer din livskvalitet og dit funktionsniveau.

Du møder et team med forskellig viden og faglige baggrunde inden for rehabilitering og lindring – både på det fysiske og det mentale område.

På opholdet lærer du nyt og prøver forskellige redskaber, der kan bidrage til at lindre dine smerter og forbedre din dagligdag. I hjemmeperioden vælger du, hvilke af disse redskaber du har lyst til at arbejde med.

Emnerne spænder vidt

 • Forstå dine smerter og din smertemedicin.
 • Smerter, kræft og psyke.
 • Åndedræt og smertehåndtering.
 • Aktiv hvile og afspænding ved smerter.
 • Natur og ‘mindful walking’ til smertehåndtering.
 • Hverdagsliv – og hvordan du forvalter din energi.
 • Massage og lindring.
 • Kend dit sundhedsvæsen og smertehåndtering.
 • Find dine værdier, retning og mål for bedst mulig livskvalitet, trods smerter.

Hele forløbet fordeler sig, som vist i figuren:

Oversigt over forløbet "Kræft, smerter og hverdagsliv"
Oversigt over forløbet “Kræft, smerter og hverdagsliv”

Dette forløb indeholder ikke sessioner om arbejdsliv, mad og måltider samt intimitet/seksualitet, som fx er en del af ’REHPA-forløb for mennesker med eller efter kræft’.

Kan du deltage?

Du kan deltage på et af forløbene om kræftrelaterede smerter, hvis du:

 • Oplever smerter, der skyldes din kræftsygdom og/eller dens behandling.
 • Synes, at disse smerter påvirker dit funktionsniveau og din livskvalitet.
 • Vil arbejde med at blive bedre til at håndtere dine smerter.
 • Er indstillet på at arbejde med forløbets indhold og evaluere.
 • Ønsker at bidrage til REHPAs forskning, fx gennem spørgeskemaer.
 • Kan forstå og gøre dig forståelig på dansk.
 • Er selvhjulpen og ikke har brug for pleje, da REHPA ikke har mulighed for dette.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Din smertebehandling

Hvis der er en læge involveret i din behandling, så er det fortsat vedkommende, der har ansvaret, og som skal kontaktes, hvis der opstår behov under forløbet.

Sådan bliver du henvist

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløb for mennesker med eller efter kræft, der oplever kræftrelaterede smerter, ved REHPA Forskningsklinik.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet med vejledning til lægen

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder og sender henvisningen eller skriver en elektronisk sygehushenvisning. Din læge kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk til OUH.
Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen sendes på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk eller postes til:
REHPA
Vestergade 17
5800 Nyborg

Når din henvisning registreres hos REHPA, modtager du et link til ansøgningsskema med digital post.

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-forløb, og så får du svar om deltagelse umiddelbart herefter.

Du kan sende sikker post til REHPA via OUH.dk – Odense Universitetshospitals hjemmeside

Hvornår

Uge 17, 2024: Mandag-fredag den 22.-26. april PROGRAM,
opfølgning 18.-19. juni program opfølgning

Uge 35, 2024: Mandag-fredag den 26.-30. august, opfølgning 31. oktober-1. november (ingen ledige pladser)

Uge 48, 2024: Mandag-fredag den 25.-29. november, opfølgning i 2025, dato følger

Har du brug for at få læst et eksempel på et ugeskema (program) op, så har vi oprettet en underside, der tidspunkt for tidspunkt skitserer et ophold, som alternativ til pdf-filerne ovenfor.

Praktiske forhold

Rehabiliteringsforløbet er inklusive to ophold med overnatning i enkeltværelse og med forplejning. Det hele foregår hos REHPA Forskningsklinik i Nyborg. Ophold er gratis.

Udgifter til transport til og fra opholdene sker for egen regning – det er ikke inkluderet i forløbet.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.

Det er fortsat din egen praktiserende læge eller lægen på sygehuset, der har ansvaret for din behandling.

Du har selv din medicin med og er ansvarlig for at opbevare den. REHPA udleverer ikke medicin. Nyborg har flere apoteker i nærheden.

REHPA er et røg- og alkoholfrit område som del af Nyborg Sygehus. Du kan få anvist en plads udenfor, hvor du må ryge.

Ankomst

Du kører til REHPA på Nyborg Sygehus, hvor der er fri parkering. Dog ikke handicap-pladserne foran sygehuset.

Tager du toget til Nyborg, er der bestilt fælles taxa fra Nyborg Station til REHPA. Også når du skal hjem.

Du går ind via Nyborg Sygehus’ hovedindgang. Dit værelse ligger på 3. sal. Fra forhallen tager du enten trappen til højre eller elevatoren til venstre.

REHPAs personale sørger for din indkvartering på 3. sal mellem kl. 09.45 og 10.15.

Værelser og faciliteter

Når du er på ophold i 5 dage og 2 dage, er det inklusive overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Værelserne ligger på 3. sal på Nyborg Sygehus og er forskelligt indrette. De fleste værelser er indrettet, så to værelser deler toilet.

Din seng er redt op, når du kommer, og der ligger håndklæder klar til dig.

REHPA har 2 handicapværelser med elevationssenge. Derudover er der elevationssenge på 8 andre værelser. Har du behov for elevation, så giv os besked om dette. Aftenværtinden hjælper desuden, hvis du har brug for ekstra hovedpude, badestol, armstøtte til toilet mv.

Ud over den programlagte fysiske aktivitet og bevægelse er det muligt at bruge kondicykel, elastikker, bolde samt spille bordtennis og dart mv. REHPA har ikke styrketræningsmaskiner.

Du kan også bruge den smukke natur omkring REHPA til både pauser og bevægelse.

Der er gratis Wi-Fi på REHPA.

Måltider på REHPA

Du spiser alle hovedmåltider i Spisestuen på 3. sal.

Vi serverer sund mad med udgangspunkt i de officielle retningslinjer og anbefalinger.

Er du på lægeordineret diæt med fx fødevareallergi, er det meget vigtigt, at du angiver det i det ’før-oplysningsskema’, som vi sender til dig. Da måltiderne prioriterer et udvalg af grøntsager, er vegetarkost mulig, suppleret med æg, fisk og kylling.

Hvis du ellers har særlige ønsker til din kost, er du velkommen til at medbringe/indkøbe egne madvarer.

I Caféen i Rehabiliteringsafdelingen er der kaffe, te og vand tilgængeligt hele tiden, og her serveres små mellemmåltider.

Billeder og optagelser

REHPA indhenter din tilladelse til at tage billeder, hvor du medvirker, forud for opholdet.

Optagelser af lyd eller film er ikke tilladt.

Allergi

REHPA ønsker at være et tilbud til de fleste – også dem, der har forskellige typer af luftvejsallergi, astma mv.

Vi beder dig derfor begrænse din brug af parfume under opholdene.

Hygiejne

REHPA følger de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndighederne i forhold til smitsomme sygdomme, herunder COVID-19. Du bliver grundigt informeret ved ankomst.

Lægehjælp

Oplever du en akut situation under opholdet og får brug for en læge, bistår personalet dig altid.

Om dagen kontakter du din egen læge eller en læge på den sygehusafdeling, hvor du evt. aktuelt er i behandling. Uden for dagtid er det lægevagten, der skal kontaktes.

Forskning og registrering

Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital. Vi opretter journalnotater med dokumentation for dit ophold på REHPA.

Din læge modtager et udskrivningsbrev (epikrise) efter endt ophold. Du kan altid bede om en journaludskrift for dit ophold på REHPA. Du kan også finde udskriften via din journal på sundhed.dk med MitID.

Før 5-dagesopholdet modtager du spørgeskemaet “Hvordan har du det?” i din digitale postkasse. Det skal du besvare derhjemme, inden du kommer på ophold. Skemaet bidrager både til dit individuelle ugeskema og til REHPAs forskning. Hvordan har du det?-spørgeskemaet besvarer du igen inden opfølgningen.

Når REHPA offentliggør indsamlet viden, sker det altid i anonymiseret form, så du og de øvrige deltagere ikke kan genkendes. Dit tilsagn, om at dine data må bruges i forskning, kan du altid trække tilbage, såfremt data ikke allerede er færdigbearbejdede eller offentliggjort.

Som deltager i REHPAs rehabiliteringsforløb underskriver du en samtykkeerklæring om, at dine data må indsamles og opbevares, så de kan bidrage til forskningen.

Forbered dig

Du forbereder dig ved at læse de informationsbreve, som REHPA sender med digital post 3 uger før dit ophold.

Her er der links til spørgeskemaer samt program og praktiske oplysninger.

Når du skal pakke

Din seng er redt op, når du kommer, og der ligger håndklæder klar til dig.

Du skal medbringe:

 • Fodtøj, der sidder godt på foden, og tøj til fysisk aktivitet både indendørs og udendørs.
 • Overtøj og sko/støvler tilpasset årstiden til gå- eller cykelture. Du låner cykel og cykelhjelm under dit ophold.
 • Hjemmesko/sko til indendørs brug.
 • Alle nødvendige hjælpemidler, som du bruger i din hverdag inklusive materialer til fx stomi.

Hvem er vi

REHPA er Danmarks videncenter for rehabilitering og palliation. Vi samler, skaber og deler viden om felterne for at sikre bedst mulig livskvalitet for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

I REHPA Forskningsklinik tilbyder vi forskellige rehabiliteringsforløb, der er forankret i forsknings- og udviklingsbaserede rammer, hvor vi interesserer os for det hele menneske.

Som deltager på et REHPA-forløb bidrager du og de øvrige deltagere til forskning om rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Vi indsamler viden i form af spørgeskemaer og eventuelt via andre metoder, fx interviews.

Hos REHPA møder du et team med forskellig viden og faglig baggrund inden for rehabilitering. De står for de aktiviteter, som du inviteres til at deltage i, fx undervisning, gruppesamtaler, øvelser og andet.

Vil du vide mere?

Forside af pjece om REHPA-forløbet Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv
Forside af pjece om REHPA-forløbet ‘Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’

Hvis du får afslag

Kræftrehabilitering i Danmark er placeret hos din kommune. REHPA-forløb har til formål at bidrage med viden og forskning på dette område. Hvis du modtager afslag fra REHPA, har din kommune måske et alternativ.

Til top