Spring til hovedindhold

Nationale organisationer i det palliative felt

Der er flere aktører, der har organiseret sig i det palliative felt i Danmark. Her er en oversigt over centrale nationale foreninger/sammenslutninger:

Foreningen for Palliativ Indsats i Danmark er en tværfaglig forening stiftet 1990 på initiativ af en bred kreds af fagfolk, som gennem deres arbejde stilles overfor det døende menneske og de pårørendes behov. Foreningen arbejder på et tværfagligt grundlag for at forbedre pleje, behandling og omsorg for det alvorligt syge og døende menneske og de pårørende.

Hospice Forum Danmark er en landsdækkende interesseorganisation for hospicesagen stiftet i 2001 af aktive hospice-støtteforeninger i hele landet for at få et fælles talerør for hospicesagen i Danmark. Organisationen arbejder for udbredelse af hospicetanken og for, at alle mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende skal have adgang til den rette omsorg og støtte, når de har behov for det, uanset hvor de befinder sig.

Faglige selskaber

Dansk Selskab for Palliativ Medicin blev stiftet i 2001 af en gruppe af læger fra hele landet. Selskabet har formuleret DSPaMs 2020-mål:

 • Palliativ medicin som et selvstændigt speciale i 2020
 • 20 % af patienter henvist til specialiseret palliativ indsats er henvist med non-malign sygdom i 2020
 • Tidlig palliativ indsats til 50 % af patienter, der dør af kræft i 2020
 • Specialiseret palliativ indsats til alle børn, der har behov for det i 2020
 • Der er samarbejdsaftaler og strategier for samarbejde mellem DSPaM og alle relevante lægevidenskabelige selskaber i 2020.

Fagligt selskab for Palliationssygeplejersker, hvis formål er:

 • at fremme det faglige og kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer, så det bliver muligt i fællesskab at udvikle sygeplejen inden for palliation
 • at skabe et forum indenfor palliativ sygepleje, hvor det er muligt via formidling og uddannelse at få udbredt kendskabet til palliation som tværgående speciale. Her indgår desuden samarbejde med de andre faglige selskaber, for at kunne udbrede/udvikle den viden, der findes på tværs af selskaberne
 • på det årlige landskursus at formidle den nyeste viden og erfaring indenfor palliativ sygepleje, således at det enkelte medlem får mulighed for dygtiggørelse og udvikling
 • at arbejde for en ensretning af uddannelsen indenfor palliativ sygepleje med henblik på en fælles videns platform
 • at fremme udviklingen i det palliative felt via gensidig støtte og opmuntring til undersøgelser og forskning indenfor området.

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi har til formål:

 • at være et netværk af fysioterapeuter der i deres daglige arbejde møder onkologiske og/eller palliative patienter
 • at danne organisatorisk ramme om den specialebærende faglige gruppering med henblik på at styrke det faglige miljø og varetage medlemmernes faglige interesser
 • at bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området
 • at forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor onkologisk og palliativ fysioterapi
 • at medvirke til at arbejde for specialistuddannelse indenfor specialerne
 • at koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i samme retning, vidensdeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles funktioner, hvor dette er formålstjenligt
 • at repræsentere medlemmerne, hvor dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interessevaretagelse koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.

Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation er Dansk Psykolog Forenings faglige netværk for psykologer i palliation og onkologi og blev formelt dannet i 2007. Formålet med netværket er inden for sit faglige område bl.a. at styrke og videreudvikle den psykologfaglige indsats, støtte medlemmerne, afholde møder og kurser, fremme samarbejdet medlemmerne og relevante organisationer imellem, og at repræsentere sammenslutningen formelt.

Hospicelederforeningen i Danmark blev etableret i 2015.

Fagligt netværk for musikterapeuter i palliation og onkologi. Kontakt: Signe Marie Lindstrøm, Musikterapeut cand.mag., Hospice Vangen, Studievej 25, 9400 Nørresundby, mail: sml@hospice-aalborg.dk

Til top