Spring til hovedindhold

Netværk for professionshøjskoler

REHPA faciliterer to uddannelsesrelaterede netværk – her kan du læse om netværket for professionshøjskoler. Det andet netværk er for SOSU-skolerne.

REHPA har på stiftende møde den 08.11.2017 etableret et netværk om uddannelse inden for rehabilitering og palliation. Deltagerne er repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Formålet er at skabe et forum for erfaringsudveksling og for at understøtte udvikling af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Tovholder på netværket: Vibeke Graven

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne.

Netværksmøder

Næste netværksmøde bliver afviklet sammen med REHPAs netværk for SOSU-skoler torsdag den 20. juni 2024 hos REHPA, Nyborg i Mødelokalerne 1-2-3, indgang til venstre for hovedindgangen til Nyborg Sygehus. Se programmet for dagen på rehpa.dk, eller tilmeld dig via SurveyXact

Program for tidligere netværksmøde den 15. august 2023

Dagen sætter fokus på kommunal palliation. Vi inddrager både det brede perspektiv fra REHPAs kortlægning og kommer i dybden fra kommunal praksis. Dagen sluttes af med, at arbejdsgruppen for kortlægning af undervisning i palliation på sygeplejerskeuddannelserne vil give en status på arbejdet med kortlægningen.

9.30. – 10.00 Ankomst – Morgenkaffe & brød

10.00 – 10.15 Velkomst & introduktion til dagens program v. Vibeke Graven, Seniorforsker, REHPA

10.15 – 11:00 Status på Kommunal palliation med afsæt i REHPAs kortlægning
v. Mette Raunkiær, Professor, REHPA

11.00 – 12.00 Erfaringer fra arbejdet med udvikling af palliation i Københavns kommune. v. Alice Johansen, Klinisk sygeplejespecialist, Videnscenter for Lindring, Københavns Kommune

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.15 Drøftelse af oplægnes betydning for undervisning i palliation på uddannelserne

13.15 – 14.15 Status og inputs til kortlægning af uddannelsesmateriale i palliation. v. Arbejdsgruppen

14.15 – 14.30 Kaffe & kage

14.30 – 15.00 Afrunding og evaluering

Tidligere netværksmøder

Seneste netværksmøde var den 1. december 2022 kl. 10.00-15.00 hos REHPA, Nyborg

Se programmet for netværksmødet den 26. april 2022 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg

Download programmet for netværksmødet den 17. november 2021 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg

Til top