Spring til hovedindhold

Netværksmøde for professionshøjskoler

Formålet med netværket er at skabe et forum for erfaringsudveksling og for at understøtte udvikling af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Målgruppe

Repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Program

9.30 Morgenkaffe med brød

10.00 Velkommen ved planlægningsgruppen

10.15 Ændring af national studieordning for diplomuddannelse i palliation, orientering ved lektor og uddannelseskonsulent, Berit Engström, Københavns Professionshøjskole

10.30 Journal Club 1: Definitioner af palliation og rehabilitering

a. IAHPCs konsensusdefinition, ved seniorforsker Vibeke Graven, REHPA. Som forberedelse læses vedhæftede artikel af Radbruch et al.

b. Revideret definition af rehabilitering, ved videncenterchef, Ane Bonnerup Vind, REHPA. Som forberedelse læses uddrag fra revideret Hvidbog om Rehabilitering, link og nærmere info eftersendes.

c. Diskussion i grupper med efterfølgende opsamling i plenum, herunder

                  i. Relevante hovedpointer i materialet

                  ii. Relevans i uddannelsessammenhæng

12.30 Frokost

13.00 Journal Club 2: Kombination af rehabilitering og palliation – dialektikker og udfordringer, oplægsholder under afklaring.

a. Diskussion i grupper med efterfølgende opsamling i plenum, herunder

                  i. Relevante hovedpointer i materialet

                  ii. Relevans i uddannelsessammenhæng

14.00 Kaffepause

14.15 Evaluering og opsamling

a. Hvad fik vi med os?

b. Hvordan skal vi arbejde videre i netværket?

c. Emne for næste møde og nedsættelse af planlægningsgruppe

15.00 Tak for i dag

Praktiske informationer

Tilmelding er nødvendig senest den 18. april 2022. Du tilmelder dig på Conference Manager.

Mødet finder sted hos REHPA, Vestergade 17, 5800 Nyborg i Mødelokale 1-3 på 1. sal.
Benyt indgangen til venstre for hovedindgangen til Nyborg Sygehus.

Der er gratis parkering ved sygehuset. Kommer du med toget, ligger sygehuset ca. 15 minutters gang fra Nyborg Station.

Netværksmødet er gratis, men du betaler selv for transporten t/r.

Kontakt

Faglige spørgsmål rettes til seniorforsker Vibeke Graven på vibeke.graven@rsyd.dk

Eventuelle afbud efter endt tilmeldingsfrist sendes hurtigst muligt til charlotte.toft-petersen@rsyd.dk af hensyn til praktisk planlægning.

Til top