Spring til hovedindhold

Ledelse

Videncenterledelse

Videncenterchef er cheflæge og ph.d. Ane Bonnerup Vind

Ledergruppen består desuden af:

Ledelsen sparrer og samarbejder med REHPAs Styregruppe og Advisory Board om at nå målene for den overordnede økonomi og strategi, udvikling og prioritering.

Drift

Driftsherrerne er Region Syddanmark og Syddansk Universitet, som har det drifts- og ledelsesmæssige ansvar for, at REHPA kan udføre udvikling, forskning, dokumentation og formidling inden for rehabilitering og palliation.

Finansiering

Videncentret har en finanslovsbevilling, der reguleres løbende. I 2023 var den ca. 22 mio. kroner.

Til top