Spring til hovedindhold

Myndighedsbetjening

Et af REHPAs formål er at formidle og dele viden om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdomme. Det gør REHPA blandt andet ved at bistå myndigheder med forskellige former for myndighedsbetjening.

REHPA står til rådighed for og understøtter myndigheder på flere forskellige måder – fra uformel sparring til udførsel af større evalueringsopgaver og forskningsbaseret rådgivning. REHPA faciliterer, bidrager til og deltager derudover i ekspertråd, udvalg, arbejdsgrupper og faglige og professionelle netværk.  Derudover afgiver REHPA også høringssvar m.v. i relation til de relevante ressortområder.

REHPA har blandt andet bistået følgende myndigheder:
– Folketinget
– Sundheds- og Ældreministeriet
– Sundhedsstyrelsen
– Regionerne og Danske Regioner
– Kommuner
– Offentlige institutioner, herunder hospicer, sygehuse og plejehjem
– Internationale organisationer.

Kontakt videncenterchef Ane Bonnerup Vind, der er ansvarlig for myndighedsbetjening i REHPA.

Til top