Spring til hovedindhold

Om os

REHPA er Danmarks videncenter for rehabilitering og palliation. Vi arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdomme, og vi arbejder samtidig for koordinering og sammenhæng mellem de to felter – i hele forløbet, under og efter sygdom og frem til mulig død samt for de efterlevende.

Målet er at inspirere og udvikle god praksis samt øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

Samarbejde og videndeling er helt centrale omdrejningspunkter for et videncenter. I REHPA bygger vi netop arbejdet på samarbejder på tværs af praksis-, uddannelses- og forskningsmiljøer.

Fundamentet for arbejdet i REHPA baserer sig på to forskningsområder:

Rehabilitering

Rehabilitering er et tidsbegrænset samarbejde mellem den syge person, pårørende og fagpersoner. Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for det menneske, som risikerer at blive fysisk, psykisk og/eller socialt belastet af sin livstruende sygdom.

Om rehabilitering

Palliation

Palliation er lindring af lidelse hos et menneske med en livstruende sygdom. Et tværfagligt team af fagpersoner tilrettelægger lindringen ud fra den syge persons individuelle ønsker og behov og inddrager også pårørende i planen for lindring.

Om palliation

Teori, praksis og begreber

REHPAs forståelse af rehabilitering og palliation tager afsæt i centrale dokumenter fra nationale og internationale institutioner og organisationer, heriblandt World Health Organisation og Sundhedsstyrelsen.

Livstruende sygdom forstås i REHPA både som pegende hen imod en konkret hændelse/en øget risiko for død og som en proces, der kan true opretholdelsen af et meningsfuldt hverdagsliv.

Livskvalitet er målet for både rehabilitering og palliation. I REHPA forstås livskvalitet som ‘det gode liv’ både på et individuelt, et kollektivt og et samfundsmæssigt niveau.

Rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom har i praksis både særtræk og en lang række faglige, organisatoriske og udviklingsmæssige fællestræk. I REHPA respekterer og arbejder vi kritisk med områdernes særskilte praksis- og teorifelter, modeller og begreber. Et særligt fokus er på at koordinere og sammentænke områderne, hvor det kan og vil give mening.

REHPAs referenceramme er forankret i en forsknings- og udviklingsbaseret tværfaglighed baseret på naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange. Inden for denne ramme arbejdes med fænomener og begreber som fx funktion, lidelse, lindring og hverdagsliv samt modeller som fx International Klassifikation af Funktionsevne (ICF) og Total Pain, som er en helhedsforståelse af lidelse og lindring.

Dyk gerne ned i vores årsrapporter for at finde mange flere detaljer.

Se også REHPAs organisation for et overblik.

Til top