Spring til hovedindhold

Om REHPA

REHPA er Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation. Vi arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for mennesker med livstruende sygdomme, og vi arbejder samtidig for koordinering og sammenhæng mellem de to felter – i hele forløbet, under og efter sygdom og frem til mulig død samt for de efterlevende.

Målet er at inspirere og udvikle god praksis samt øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

Samarbejde og videndeling er helt centrale omdrejningspunkter for et videncenter. I REHPA bygger vi netop arbejdet på samarbejder på tværs af praksis-, uddannelses- og forskningsmiljøer.

Fundamentet for arbejdet i REHPA baserer sig på to forskningsområder:

Rehabilitering

Rehabilitering er et tidsbegrænset samarbejde mellem den syge person, pårørende og fagpersoner. Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for det menneske, som risikerer at blive fysisk, psykisk og/eller socialt belastet af sin livstruende sygdom.

Om rehabilitering

Palliation

Palliation er lindring af lidelse hos et menneske med en livstruende sygdom. Et tværfagligt team af fagpersoner tilrettelægger lindringen ud fra den syge persons individuelle ønsker og behov og inddrager også pårørende i planen for lindring.

Om palliation

Dyk gerne ned i vores årsrapporter for at finde mange flere detaljer.

Se også REHPAs organisation for et overblik.