Spring til hovedindhold

Strategier

Læs de strategier, som REHPAs arbejde bygger på.

Strategi for brugerinddragelse 2024-2030

Strategien præsenterer, hvordan REHPA fortsat arbejder med brugerinddragelse ud fra en fleksibel tilgang. Strategien bygger på høstet erfaring og den organisering af brugerinddragelsesindsatsen, som REHPA allerede har etableret med den tidligere strategi fra 2017. Graden af inddragelse kan variere i et kontinuum fra konsultation over direkte involvering til egentlige partner- og delte lederskaber. Brugerinddragelse i REHPA praktiseres især i forsker- og klinikergruppe (aktiviteter knyttet til forskning, dokumentation, formidling, forløb i forskningsklinik og klinisk udvikling generelt) og i nogen grad organisatorisk.

Profilfolder: REHPA Forskningsklinik

Profilfolderen præsenterer forskningsklinikken.

Forskningsklinikken tilbyder forløb baseret på kliniske udviklings- eller forskningsprojekter og standardforløb. Fælles for dem alle er, at de har fokus enten på rehabilitering eller på kombinationen af rehabilitering og palliation (KRP).

Forskningsklinikken har erfaring med projekter, der afprøver indsatser af både monofaglig og tværfaglig karakter.

Målgruppen for forløbene er mennesker med livstruende sygdom, fx kræft-, hjerte- eller multisygdom, der har et behov for rehabilitering og lindring. Deltagerne kommer fra hele landet. I udvalgte projekter inddrager vi også nære pårørende.

REHPA Forskningsklinik - profilfolder forsidefoto
REHPA Forskningsklinik – profilfolder forsidefoto

REHPA Fundraisingstrategi 2023-2025

Forside af folderversionen af REHPA Fundraisingstrategi 2023-2025
Forside af folderversionen af REHPA Fundraisingstrategi 2023-2025

Fundraising-indsatsen skal bidrage til indtægter til videreudvikling og udvikling af især de områder, som ikke finansieres via finanslovsmidler, og som hænger sammen med de strategiske fokusområder i ‘REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation 2023-2025’ og ‘REHPA Strategi 2025’ – dokumenterne ligger herunder.

Download folderversionen

REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation 2023-2025

Alle REHPAs aktiviteter inden for Forskning og Dokumentation omhandler rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom. REHPA har særligt strategisk fokus på 1) afdækning af rehabiliteringsbehov på tværs af sygdomsgrupper, 2) koordinering og kombination af rehabilitering og palliation, samt 3) basal palliation. Strategien beskriver de strategiske fokusområder i flere detaljer.

Download folderversionen

Forside af folderversionen af REHPA Strategi for Forskning og Dokumentation 2023-2025

REHPA Strategi 2025

REHPA Strategi 2025 forside
REHPA Strategi 2025 forside

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har i samråd med vores Advisory Board og Rådgivende Styregruppe udarbejdet en samlet strategi for videncentret frem mod 2025.

Det er REHPAs ambition, at strategien frem mod 2025 bidrager til at styrke vores organisatoriske identitet og rollen som nationalt videncenter for rehabilitering og palliation med henblik på at indfri REHPAs vision om at understøtte livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

Til top