Spring til hovedindhold

Ph.d.-afhandlinger

Her finder du en oversigt over ph.d.-projekter inden for rehabilitering og palliation. Langt hovedparten er danske projekter, og listen er ikke uddybende, men den indeholder de udgivelser, som REHPA har kendskab til.

Kontakt os på rehpa.web@rsyd.dk, hvis du kender til et projekt, der bør med på listen.

Anxiety and depression in patients with coronary artery disease – Development and effect of a group-based cognitive behavioural therapy intervention to reduce anxiety and depression in patients with heart disease and psychological distress, 2023
Annette Holdgaard

”Men jeg er jo en helhed” – Meningsskabelse, perspektiver og patientinddragelse i hjerterehabilitering, 2023
Nynne Barchager

Social vulnerability in patients with advanced cancer in Denmark – implications for access to physical rehabilitation and specialized palliative care, 2023
Jens-Jakob Kjer Møller

Development and evaluation of a palliative rehabilitation blended learning program to support family caregivers of people with ALS and cognitive and/or behavioral impairments – a complex intervention study focusing on acceptance and perspectives, 2022
Lene Klem Olesen

Physical and psychological problems reported by cardiac arrest survivors and interventions to treat these problems, 2022
Victoria Joshi

Frivillighed i palliation – Kvalitative studier af muligheder og udfordringer knyttet til frivilliges arbejde og samarbejde i den afsluttende del af livet hos borgere i eget hjem og på plejehjem, 2022
Karen Marie Sangild Stølen

End-of-life discussions during palliative chemotherapy, 2021
Tine Ikander

Integrating general palliative care in a heart failure clinic, 2021
Stine Gundtoft Roikjær

Needs assessment and symptom management in patients surgically treated for head and neck cancer, 2021
Annelise Mortensen

Exercise and targeted support for older patients with advanced cancer during oncological treatment, 2020
Marta Kramer Mikkelsen

NUTRI-HAB – Multidisciplinary nutritional rehabilitation and systematic assessment of rehabilitation needs in head and neck cancer survivors, 2020
Marianne Boll Kristensen

Patient-reported psychosocial healthcare – Prevalence, predictors and health outcomes among patients with heart disease in Denmark, 2020
Line Zinckernagel

Communication practice in an oncology outpatient clinic – Perspectives from patients with cancer and health care professionals and observations of communication practices during oncological treatment, 2020
Anne Prip

Patient ambassador support in newly diagnosed patients with acute leukemia during the course of treatment – Perspectives and feasiblity of patient ambassador support in patients and their patient ambassadors, 2020
Kristina Holmegaard Nørskov

Different Aspects of municipal Rehabilitation and the Use of a Capability Measure – the importance of outcome measures, 2020
Annette Willemoes Holst-Kristensen

Early, integrated, specialised palliative rehabilitation for patients with advanced cancer, 2019
Lise Nottelmann

Early initiated physical exercise in newly diagnosed patients with multiple myeloma, 2019
Rikke Faebo Larsen

Patients Reported Outcomes for Symptom Management in Patients with Metastatic Malignant Melanoma receiving immunotherapy – design, execution, and evaluation of a randomized controlled trial, 2019
Lærke Kjær Tolstrup

Patient-reported outcomes in patients with heart failure, 2019
Anne Ankerstjerne Rasmussen

Symptoms and problems reported by cancer patients admitted to specialized palliative care, 2019
Maiken Bang Hansen

Return to work in employees undergoing chemotherapy for cancer – the role of physical activity and self-efficacy, 2019

Rikke Smedegaard RosbjergChild mortality and parents’ perspectives on losing a child with a life-limiting diagnosis: Population-based studies, 2019
Camilla Lykke

Telemedicin og egenomsorgskompetence – en postfænomenologisk analyse af den KOL-syge borgers og sygeplejerskens relation medieret via telemedicinsk konsultation baseret på skærmopkald uden monitorering til støtte af egenomsorg, 2019
Bettan Bagger

Fra frelse til well-being? Hospitalspræsters tænkning, tro og praksis i en terapeutisk kultur, 2019
Ole Raakjær

Cardiac rehabilitation, physical activity and risk factor control after coronary events: Methodological and clinical aspects. A cross-sectional study of a Norwegian coronary population with detailed analyses of cardiac rehabilitation and physical activity, 2019
Kari Peersen

Longitudinal patient-reported outcomes in patients with multiple myeloma, 2019
Lene Kongsgaard Nielsen

‘Will I get cancer again?’ An ethnography of worries, healing landscapes and sensation-to-symptom processes among people living in the aftermath of cancer in rural Norway, 2019
Magdalena Skowronski

Implementation of national Clinical guidelines and clinical quality registries to improve cardiac rehabilitation, 2018
Cecilie Lindström Egholm

Chronic non-cancer pain and opioid use: Population-based studies, 2018
Hanne Birke

Improving quality of care for older medical patients. Identifying patients at risk of readmission and factors influencing implementation of a readmission prevention program, 2018
Sara Fokdal Lehn

Psychosocial intervention in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), 2018
Ingeborg Farver-Vestergaard

Recap – rehabilitering for cancerramte patienter og deres partner, 2018
Christel Halvor Trøstrup

Integration of psychological intervention in specialized palliative care – Effect on caregiver distress and dyadic coping, 2018
Annika von Heymann-Horan

Cardiac Rehabilitation Among Migrants – A Mixed-Methods Study, 2018
Hanne Winther Frederiksen

Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og Danmark, 2018
Mikaela Augustussen

Health communication. When seriously ill patients have dependent children, 2018
Annemarie Dencker

Effekt af et aktivitets- og hjemmebaseret interventionsprogram til personer med kræft i et palliativt forløb, 2018
Marc Sampedro Pilegaard

Meningsskabelse i det nære sundhedsvæsen – Belyst ud fra et feltstudie af hvordan aktører i almen praksis og kommune skaber mening med det tværgående samspil i forhold til mennesker med – eller med risiko for – kronisk obstruktiv lungelidelse og type 2-diabetes, 2018
Vibeke Just Andersen

At nærme sig døden – menneskeligt og metodisk. En kvalitativ undersøgelse af kristne og muslimske kræftpatienter i palliative forløb, 2017
Hanne Bess Boelsbjerg

Improving the palliative care of people with chronic obstructive pulmonary disease in home care. A participatory action research project. Section for Nursing Science. Aarhus University, Department of Public Health, 2017
Camilla A. Mousing

Dagligdagen i eget hjem med en kræftsygdom, 2017
Jesper Larsen Mærsk

Exercise-based cardiac rehabilitation – the use of patient-preferred settings and its impact on exercise intensity and clinical health effects, 2016
Lars Herman Tang

Palliative Care in the Hospital – A mixed-methods study of the general palliative care in a hospital in Denmark, 2016
Heidi Bergenholtz

Hospicefilosofi i praksis. Eksistentiel/åndelig omsorg for døende på hospice, 2015
Vibeke Graven

Hvad kendetegner åndelig omsorg som den viser sig i omsorgspraksis på hospice, 2014
Vibeke Østergaard Steenfeldt

Gammel og svækket i nye omgivelser – Narrativt arbejde i brugerorienterede rehabiliteringsforløb, 2013
Jette Thuesen

Rehabilitation in Prostate Cancer Care, 2013
Karin Brochstedt Dieperink

Eksistentielle behov hos døende kræftpatienter og deres pårørende under terminale forløb på et dansk hospice, 2015
Lene Moestrup

Kræftpatienters religiøse ressourcer. En kvalitativ undersøgelse af muslimske og kristne kræftpatienters religiøse copingstrategier under palliative forløb
Hanne Bess Boelsbjerg

Advanced cancer patients as participants in their own lives. A grounded theory study of coping from a patient perspective, 2010
Thora Grothe Thomsen

Palliative home care for cancer patients in Denmark, 2009
Mette Asbjørn Neergaard

Faktorer af betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser af kræftpatienter i palliative forløb på basisniveau
Lisbeth Sølver

Palliative needs in Danish patients with advanced cancer, 2008
Anna Thit Johnsen

Cancer patients’ use of opiods: A pharmaco-epidemiological view, 2005
Lene Jarlbæk

Til top