Spring til hovedindhold

KRP

REHPA er blandt de få, der videnskabeligt undersøger forholdet mellem rehabilitering og palliation i teori og praksis.

Koordinering af rehabilitering og palliation

I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen et Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som fagfolk i disse år er ved at omsætte til praksis i regioner og kommuner. Som flere forskere i REHPA noterer, er der formuleringer i forløbsprogrammet, som peger på nye fortolkninger af palliationsbegrebet, og som måske gør, at palliation og rehabilitering i praksis nærmer sig hinanden.

REHPAs forskning konkluderer bl.a., at vi fortsat skal definere forskelle og overlap mellem palliation og rehabilitering – også mere analytiske forskelle – og i praksis organisere palliation og rehabilitering som samtidige og komplementære former. Det giver både fagpersoner og syge borgere en bredere ramme for at forstå og håndtere de udfordringer og smerter, som livstruende sygdom kan føre med sig.

Læs mere her: Palliation og rehabilitering: Begrebslige og praktiske forskelle og ligheder.

REHPAs forskning

Publikationer af REHPAs forskere om koordinering af rehabilitering og den palliative indsats:

Til top