Spring til hovedindhold

OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, temanummer om koordinering af rehabilitering og palliation

OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin nr. 4, 2021 har fokus på koordinering af rehabilitering og palliation.

Omdrejningspunktet er, hvordan det er muligt at sammentænke, koordinere og/eller integrere palliation og rehabilitering i forløb for mennesker, der lider af alvorlige og livstruende sygdomme eller tilstande. Det et væsentligt forskningsfelt for REHPA, hvorfor flere af vores forskere har bidraget til tidsskriftet med artikler og redaktion:

Om OMSORG

Omsorg er et idealistisk og nordisk tidsskrift for alle, som arbejder eller har nære relationer til alvorlig syge, de svageste gamle eller døende. Artiklerne omtaler grænselandet mellem etik, humanisme og moderne medicin. I Danmark får medlemmer af Foreningen for Palliativ Indsats automatisk tilsendt tidskriftet.

Til top