Spring til hovedindhold

OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, temanummer om palliativ indsats på hospitalet

OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin nr. 3, 2020 har fokus på den palliative indsats på hospitalet.

Hospitalerne har en vigtig opgave i den palliative indsats, og det er omdrejningspunktet for nyeste nummer af tidsskriftet OMSORG. Samtidigt er det et væsentligt forskningsfelt for REHPA, hvorfor flere af vores forskere bidrager til tidsskriftet med artikler og redaktion:

Om Omsorg

Omsorg er et idealistisk og nordisk tidsskrift for alle, som arbejder eller har nære relationer til alvorlig syge, de svageste gamle eller døende. Artiklerne omtaler grænselandet mellem etik, humanisme og moderne medicin. I Danmark får medlemmer af Foreningen for Palliativ Indsats automatisk tilsendt Omsorg.

Til top