Spring til hovedindhold

Rehabilitering og palliation i tværsektiorielle aftaler – en kortlægning

Rehabilitering og palliation tænkes i stigende grad sammen i forløbsprogrammer og andre tværsektorielle aftaler. Men det sker forskelligt på tværs af diagnosegrupper.

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har kortlagt, hvordan rehabilitering og palliation optræder i de tværsektorielle aftaler, der regulerer samarbejdet om sammenhængende forløb i det danske sundhedsvæsen. Vi har gennemgået sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og andre aftaler vedrørende tværsektorielt og tværfagligt samarbejde om patientforløb ved livstruende og progredierende sygdomme og lidelser: Kræft, KOL, hjerte-kar-sygdomme, demens, erhvervet hjerneskade, den ældre medicinske patient.

Vi har dels kortlagt, i hvilket omfang og for hvilke patientgrupper rehabilitering og palliation optræder i aftalerne. Dertil har vi kortlagt, hvordan og for hvilke patientgrupper koordinering og sammenhæng mellem rehabilitering og palliation er adresseret i aftalerne. Samlet set viser kortlægningen, at rehabilitering omtales i højere grad end palliation, og at der på tværs af patientgrupper er store forskelle i, hvordan både rehabilitering og palliation og deres indbyrdes koordinering i patientforløbene omtales.

Metode

Deskriptiv dokumentanalyse.

Resultat

Thuesen & Egholm (2017): Rehabilitering og palliation i tværsektorielle aftaler

Projektgruppe

Til top