Spring til hovedindhold
Jette Thuesen
Type
Forskning
Afdeling
Forskning og Videndeling
Funktion
Forsker
Se SDU-profil

Jette Thuesen

Seniorforsker  Jette Thuesen • 93 50 70 23 • jette.thuesen@rsyd.dk

Jette Thuesen har i sin postdoc udviklet en evidens-, praksis- og brugerbaseret model for rehabilitering til ældre mennesker med demens i let til middelsvær grad. Forskningsprojektet er støttet af VELUX FONDEN. Brugerinddragelse og brugerperspektiver er ét af Jettes hovedfokusområder – sammen med en særlig interesse for ældre, aldring og rehabilitering. Hun beskæftiger sig desuden med forholdet mellem rehabilitering og palliation – teoretisk såvel som praksis.

Jette var projektleder på kortlægningen af kræftrehabilitering i Danmark, som blev indledt i efteråret 2016 med en undersøgelse af praksis på danske hospitaler.

Jette Thuesen har en ph.d. fra Roskilde Universitet, Institut for Livslang Læring, er master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) og er oprindeligt uddannet ergoterapeut.

Hun er samtidigt beskikket censor for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser såvel som formand i Dansk Gerontologisk Selskab

Fra 1. marts 2017 har hun været studieleder for Master i Rehabilitering på SDU.

Jette Thuesen har i sin postdoc udviklet en evidens-, praksis- og brugerbaseret model for rehabilitering til ældre mennesker med demens i let til middelsvær grad. Forskningsprojektet er støttet af VELUX FONDEN. Brugerinddragelse og brugerperspektiver er ét af Jettes hovedfokusområder – sammen med en særlig interesse for ældre, aldring og rehabilitering. Hun beskæftiger sig desuden med forholdet mellem rehabilitering og palliation – teoretisk såvel som praksis.

Jette var projektleder på kortlægningen af kræftrehabilitering i Danmark, som blev indledt i efteråret 2016 med en undersøgelse af praksis på danske hospitaler.

Jette Thuesen har en ph.d. fra Roskilde Universitet, Institut for Livslang Læring, er master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH) og er oprindeligt uddannet ergoterapeut.

Hun er samtidigt beskikket censor for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser såvel som formand i Dansk Gerontologisk Selskab

Fra 1. marts 2017 har hun været studieleder for Master i Rehabilitering på SDU.