Spring til hovedindhold

Rehabilitering og palliation som koordinerede indsatser – en litteraturgennemgang

Mennesker med livstruende sygdom kan have behov for både rehabilitering og palliation. REHPA afsluttede i 2016 en litteraturgennemgang om, hvorfor, hvornår og hvordan rehabilitering og palliation skal/kan koordineres.

Ledere, forskere og praktikere i regioner og kommuner er i dag i fuld gang med både teoretisk og i praksis at koordinere og integrere rehabilitering og palliation. Det er en kompleks opgave, og det er svært at skaffe sig et overblik over mål, retning og metoder. På denne baggrund har REHPA gennemført et systematisk litteraturstudie, som undersøger og diskuterer argumenter og evidensen for at koordinere rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom med afsæt i den internationale litteratur.

Analysen og syntesen af litteraturen resulterer i:

  • Fem overordnede argumenter for, hvorfor rehabilitering og palliation bør koordineres
  • Manglende konsensus om, hvornår rehabilitering og palliation bør tilbydes og koordineres
  • Koordinering af rehabilitering og palliation er relevant for flere end kræftpatienter
  • Tre overordnede anbefalinger for, hvordan rehabilitering og palliation kan koordineres

Rapporten forventes umiddelbart at kunne bidrage til udvikling af praksis for sammentænkning af rehabilitering og palliation baseret på et forsknings- og vidensbaseret grundlag. Resultaterne af litteraturstudiet udgør endvidere et væsentligt afsæt for REHPAs videre arbejde i forhold til målrettet udvikling, forskning og formidling i forhold til sammentænkning af rehabilitering og palliation.

Metode

Litteraturstudie.

Resultat

REHPA-rapport: Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom af Thuesen, Mikkelsen og Timm (2016).

Projektgruppe

Samarbejdspartnere

  • Seniorforsker Lene Jarlbæk, REHPA
  • Jette Vibe-Petersen, centerchef på Center for Kræft og Sundhed
  • Lisbet Due Madsen, hospicechef.
Til top