Lene Jarlbæk

Forsker Lene Jarlbæk • 21 74 74 78 • lene.jarlbaek@rsyd.dk • SDU-profil

Lene Jarlbæk er forsker og arbejder bl.a. med hospitalernes palliative indsats på basisniveau samt specialiseret niveau. Herudover arbejder Lene med kortlægninger og patientforløb ud fra et epidemiologisk perspektiv og på baggrund af registerdata. Lene er herudover 25 % af sin arbejdstid tilknyttet REHPAs kliniske team i Nyborg. Lene er ph.d. og speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi.

Forskningsfeltet har især været epidemiologi i forbindelse med kræftpatienters sygdomsforløb – herunder smertebehandling og registerkoblingsstudier.

Lene Jarlbæks projekter i REHPA