Spring til hovedindhold

Basal palliativ indsats på sygehuset

Størstedelen af den palliative indsats, som ydes på sygehuset, foregår på det basale niveau. Alle afdelinger, som behandler patienter med livstruende sygdomme, skal yde en palliativ indsats.
Da omkring 44 % af danskerne dør på sygehuset (Dødsårsagsregistret 2017), og patienter med kroniske sygdomme ofte har indlæggelser og ambulante besøg forud for dødsfald, spiller sygehuset en vigtig rolle for den basale palliative indsats.

Enkelte sygehuse har palliative afdelinger. Find oversigt over, hvilke palliative afdelinger, der er i de fem regioner i Palliativguiden.

Forskning og udvikling i basal palliation på sygehuse

Der er både i internationale og nationale sammenhænge øget interesse for forskning og udvikling udført på basalt palliativt niveau på sygehuset. Dog er viden omkring indsatsen fortsat sparsom.
I Danmark arbejdes med forskellige projekter rettet mod den basale palliative indsats. Nedenfor finder du eksempler på afsluttede og igangværende projekter på basalt niveau på hospitalet:

Eksempler på afsluttede projekter

Eksempler på igangværende projekter

  • Døende eller indbragt død i en akutafdeling, Dorthe Gaby Bove, postdoc, Hillerød Sygehus
Til top