Spring til hovedindhold

Beslutninger i palliative forløb for mennesker med lungekræft og deres familier

Beslutninger i palliative forløb for mennesker med lunge- eller pankreaskræft og deres familier: Et explorativt hypotesegenererende forstudie med kvalitativ og kvantitativ metodisk tilgang.

Kræftpatienter, som ikke kan helbredes, tilbydes ofte palliative indsatser, der kan lindre specifikke symptomer og holde sygdommen i ro, så patienternes livskvalitet forbedres, samtidig med at de får et længere liv. Dette gøres med antineoplastisk behandling (medicinsk behandling eller strålebehandling), som slår kræftceller ihjel.

Det er ikke et mål i sig selv, at en patient skal leve så længe som muligt, hvis livsforlængelsen gør, at livet ikke i sig selv er værd at leve. For enhver uhelbredelig kræftpatient opstår der et tidspunkt, hvor behandlingen skal indstilles. Imidlertid viser forskning en stigende tendens til, at kræftpatienter behandles aggressivt også i de sidste uger af deres liv. Samtidig er aggressiv behandling i slutningen af patienters liv forbundet med store økonomiske omkostninger. Patienter med lunge- og pankreascancer har hyppigt allerede ved diagnosen dissemineret sygdom og tilbydes derfor ofte pallierende antineoplastisk behandling.

Projektet vil bl.a. søge at belyse, hvad det er, der får danske patienter til at modtage, og sundhedspersonale til at tilbyde dem, antineoplastisk behandling tæt på livsafslutningen og søge efter faktorer, der kan prædiktere, hvilke patienter, der skal henvises til specialiseret palliativ indsats og hvornår i sygdomsforløbet.

Formidling

Ph.d.-afhandling: Ikander, T. (2021). End-of-life discussions during palliative chemotherapy. Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Artikel: Ikander, T., Dieperink, K. B., Hansen, O., & Raunkiær, M. (2021). Patient, Family Caregiver, and Nurse Involvement in End-of-Life Discussions During Palliative Chemotherapy: A Phenomenological Hermeneutic Study. Journal of Family Nursing. https://doi.org/10.1177/10748407211046308

Artikel: Ikander T, Raunkiær M, Hansen O, Dieperink KB (2021). Nurses’ involvement in end-of-life discussions with incurable cancer patients and family caregivers: An integrative review. Palliative and Supportive Care, 1–12. https://doi.org/10.1017/S1478951521000596

Artikel: Ikander, T., Jeppesen, S.S., Hansen, O. et al. Patients and family caregivers report high treatment expectations during palliative chemotherapy: a longitudinal prospective study. BMC Palliat Care 20, 37 (2021). https://doi.org/10.1186/s12904-021-00731-4

Poster: Expectations of palliative treatment in patients with lung cancer and their relatives

Metode

Der vil blive gjort brug af kvantitative metoder i form af spørgeskemaer (PRO), kvalitative forskningsmetoder i form af semi-strukturerede interviews samt feltnoter fra deltager-observationer. Dertil vil socio-demografiske detaljer omkring den enkelte patient blive noteret.

Resultat

Projektets resultater vil blive offentliggjort i videnskabelige artikler, samt formidlet på faglige konferencer i ind- og udland. Der tages stilling til implementering, når resultaterne foreligger.

Projektgruppe

  • Tine Møller Ikander, Sygeplejerske; MSc
  • Mette Raunkiær, Sygeplejerske, MSc, PhD, Seniorforsker
  • Karin Brochstedt Dieperink, Sygeplejerske, MKS, Ph.d., Postdoc
  • Olfred Hansen, professor, MD, MPO, ph.d.

Samarbejdspartnere

  • Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling R
  • Syddansk Universitet
  • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Til top