Spring til hovedindhold

“Den svære nødvendige samtale ved livets afslutning” – et kvalitativt studie af end-of-life samtaler på et akutsygehus

Metode

Formålet med dette postdoc-projekt er at undersøge samtaler ved livets afslutning på hospitalet. Projektet involverer fire understudier og er inspireret af både Interpretive Description og fortællinger/narrativer som teoretisk ramme.

I det første studie vil nuværende praksis med samtaler ved livets afslutning undersøges. For at forstå, hvordan disse samtaler kan forbedres, er det nødvendigt at forstå, hvordan de på nuværende tidspunkt udføres. Både feltstudier, interviews og gennemgang af patientjournaler vil indgå.

Det andet studie vil fokusere på oversættelse og validering af et screeningsværktøj (SPICT), som sigter mod at hjælpe sundhedspersonalet med at identificere de patienter, der kan have brug for en samtale.

Tredje studie vil fokusere på patienters og pårørendes behov og ønsker for samtalen med det formål at kunne udvikle en ramme for den enkelte samtale i det fjerde studie.

Formidling

Poster: Talking about End-of-Life in the Hospital – What is Going on? A Qualitative Case Study

Samtaleguiden: “Klar til at tage samtalen” bestående af lommekort og uddybende pjece udviklet i samarbejde ml. Holbæk Sygehus og Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Artikel i DSR: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2021-1/samtale-om-livets-afslutning-paa-hospitalet

Projektleder

Heidi Bergenholtz, Postdoc & Klinisk Sygeplejespecialist. Medicinsk og Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus og REHPA.

Advisory board

  • Vicedirektør Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus
  • Oversygeplejerske Lone Glistrup, Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus
  • Forskningsleder Gitte Bunkenborg, Holbæk Sygehus
  • Sygehuspræst Thomas Gudbergsen, Holbæk Sygehus
  • Forskningsansvarlig læge Hans Henrik Bülow, Intensiv Afdeling, Holbæk Sygehus
  • Sygeplejerske Maria Kristensen, Medicinsk Afdeling og Iris Beate Jensen, Kirurgisk Afdeling
  • Repræsentanter fra patient- og pårørenderådet på Holbæk Sygehus Vagn Bræstrup og Hanne Andreasen
  • Professor Helle Timm, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Samarbejdspartnere

  • Malene Missel, ph.d., Klinisk Sygeplejespecialist, Hjertecentret på Rigshospitalet
  • Helle Timm, Professor, REHPA og SDU.
Til top