Spring til hovedindhold

REHPA-forløb: Kræftrelateret træthed og hverdagsliv

Et gratis rehabiliteringsforløb i Nyborg for dig, der lever med kræftrelateret træthed og udmattelse og har behov for viden om og vejledning i, hvordan du kan håndtere livet og dagligdagen med træthed.

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Forløbet

Forløbet vil bidrage til din forståelse af kræftrelateret træthed, kaldet fatigue, og træthedens betydning for din livskvalitet og din dagligdag. Du får viden om kræftrelateret træthed og afprøver strategier samt øvelser. Formålet er at hjælpe dig med at finde din balance mellem aktivitet og hvile for at opnå bedst mulig livskvalitet i din hverdag. De øvelser, du arbejder med, har til hensigt at reducere din oplevelse af fatigue. Vi forventer, at du som minimum vil blive bedre til at navigere i og håndtere træthed og udmattelse ved bevidst at prioritere gøremål i din dagligdag.

Du møder et team med forskellig viden og faglig baggrund inden for rehabilitering og lindring – både på det fysiske og det mentale område.

På opholdet lærer du nyt og prøver forskellige redskaber. Du vælger, hvilke redskaber du ønsker at arbejde med hjemme, og vi tilbyder dig virtuel supervision undervejs.

Programmet indeholder følgende:

 • Forstå din træthed
 • Hvordan forvalter jeg min energi
 • Træthed, psyke og kræft
 • Mental trætheds betydning for hukommelse og koncentration
 • Krop og bevægelse – aktiv i naturen
 • Yoga og mindfulness
 • Kreative aktiviteter
 • Massage og lindring
 • Dine værdier, mål og handleplan for bedst mulig livskvalitet, trods træthed.

Der er plads til 20 deltagere på hvert forløb. Aktiviteterne foregår i større og mindre grupper, suppleret med individuelle samtaler.

Opbygning af REHPA-forløbet "Kræftrelateret træthed og hverdagsliv" med 5-dages ophold og to virtuelle opfølgninger.

Opfølgning

Efter ca. 3-4 uger hjemme, hvor du arbejder med din handleplan, har du en virtuel gruppesamtale på skærmen. Det foregår enten på din pc, tablet eller over telefonen. Yderligere 4 uger senere møder du én af de fagprofessionelle fra opholdet til en individuel, virtuel samtale. Vi taler din målsætning og handleplan igennem og sætter måske nye mål.

Kan du deltage?

Du kan deltage på et af forløbene, hvis du:

 • Oplever udtalt træthed, der skyldes din kræftsygdom og/eller dens behandling.
 • Synes, at denne træthed påvirker dine aktiviteter og din livskvalitet.
 • Vil arbejde med at blive bedre til at håndtere din træthed.
 • Er indstillet på at deltage i forløbets indhold.
 • Ønsker at bidrage til REHPAs forskning, fx gennem spørgeskemaer.
 • Kan forstå og gøre dig forståelig på dansk.
 • Er selvhjulpen og ikke har brug for pleje, da REHPA ikke har mulighed for det.

Din læge

Hvis der er en læge involveret i din behandling, så er det fortsat vedkommende, der har ansvaret, og som skal kontaktes, hvis der opstår behov under forløbet. Tal også gerne med din læge, om der kunne være andre grunde til træthed, der skal behandles forud for et forløb på REHPA.

Hvornår

Uge 22, 2024: Mandag-fredag den 27.-31. maj 2024

Uge 26, 2024: Mandag-fredag den 24.-28. juni 2024

Uge 41, 2024: Mandag-fredag den 7.-11. oktober 2024

Uge 45, 2024: Mandag-fredag den 4.-8. november 2024

Praktiske forhold

Det hele foregår hos REHPA Forskningsklinik i Nyborg. REHPA-forløb er gratis med fuld forplejning, undervisning og rådgivning.

Du deltager aktivt på et 5-dagesophold med virtuel opfølgning efter 3-4 uger i grupper og igen ca. 4 uger senere til en individuel opfølgning på din handleplan og mål.

Du overnatter i enkeltværelse på REHPA i Nyborg. På udvalgte værelser deles toilet og bad med en anden deltager.

Du er velkommen uanset om du har protese eller ej, men du skal kunne klare dig selv uden hjælp fra andre døgnet rundt, da et REHPA-forløb ikke rummer mulighed for personlig hjælp.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra REHPA. Tal evt. med din kommune om transport, eller brug fx flexordningen.

Du medbringer selv al din ordinerede medicin og evt. hjælpemidler. Du er selv ansvarlig for medicinering under dit ophold. REHPA udleverer ikke og ordinerer ikke medicin.

Som deltager på REHPA-forløb er du administrativt registreret som indlagt, idet REHPA er en del af Odense Universitetshospital. Men derudover er der ikke noget, der ligner et sygehus på REHPA.

Det er ikke muligt at ryge, hverken på værelset eller i lokalerne.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og du får svar umiddelbart herefter. REHPA gennemgår alle ansøgninger. Du får besked, uanset om du får plads eller ej.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløbet “Kræftrelateret træthed og hverdagsliv” ved REHPA Forskningsklinik.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder henvisningen. Din læge kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk via sygehushenvisning eller på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen postes til:
REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Vil du vide mere?

Send sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside