Spring til hovedindhold

Uddybende informationer til REHPA Årsrapport 2023

Vi har samlet uddybende informationer som supplement til REHPA Årsrapport 2023

Du får overblik over:

  • REHPAs projekter i 2023
  • Forskning og klinisk udvikling i REHPA Forskningsklinik 2023
  • Udvikling i REHPAs publikationer i perioden 2020-2023.

Du kan også downloade en PDF af REHPAs årsrapport for 2023 via dette link

Forside af REHPAs årsrapport 2023
Forside af REHPAs årsrapport 2023

REHPA-projekter 2023

Nedenfor er REHPAs arbejde med forskningsprojekter af forskellig art listet op fordelt på fire tabeller relateret til omdrejningspunktet for projekterne.

Titlen er link til projektets side på rehpa.dk, hvor du kan læse mere.

REHPA-projekter om rehabilitering og palliation 2023

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
Rehabilitering og palliation før og efter benamputationUlla Riis Madsen20232027
CanPEx1 – kræftpatienters oplevelse af smerterTine Ikander20212023
CanPEx-pilot – Kræftrelaterede smerter og hverdagslivLene Jarlbæk20222024
Bevægelse i naturenLene Jarlbæk20212023
Mening i livet efter kræft: Validering af ’Kilder til mening – kortmetoden’ (SoMeCaM) blandt deltagere i kræftrehabiliteringNina Rottmann20222024
Meningsskabelse gennem individuelle og kollektive fortællingerHenriette Søby Gärtner20212024
COMPARE – Chronic non-malignant Or Malignant PAin RegistrationsLene Jarlbæk20222027

REHPA-projekter om rehabilitering 2023

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
Rehabilitering til tiden – en undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i DanmarkJette Thuesen20192023
Implementation of Patient Reported Outcomes via questionnaires in Cardiac Rehabilitation (The IMPROveCARE study)Cecilie Lindström Egholm20192023
Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektetMaria Aagesen, Marc Sampedro Pilegaard20192024
Brain Test after Cardiac ArrestAnders Wieghorst20212024
Hverdagsrehabilitering med personer med demens – Et implementeringsstudie i en kommunal rehabiliteringsindsatsMette Hartvig Hansen20232025
Senfølger og rehabiliteringsbehov på tværs af livstruende sygdommeFie Holm Grünfeld20232024

REHPA-projekter om palliation 2023

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
PALHOS. PALliativ indsats på HOSpitalet – Hospitalsmodelprogram på Sjællands UniversitetshospitalHeidi Bergenholtz20232027
Barrierer og fremmere for at dø hvor man ønskerVibeke Graven20232024
Hvordan styrker vi den palliative indsats til mennesker med demens og andre skrøbelige ældre samt deres pårørendeMette Raunkiær20232024
Afprøvning af ”Spørgeskemaet om hvordan du har det” – et PRO PalliationsredskabMette Raunkiær20222024
Et marginaliseret liv tæt på dødenVibeke Graven20212024
Udvikling af interventioner til pårørende til migranterJahan Shabnam20192023
Varighed af kræft forud for død af kræft – et populationsbaseret studieLene Jarlbæk20172024
Udvikling af en tværsektoriel samarbejdsmodel til planlægning af den sidste levetid for hjemmeboende ældreCharlotte Hald20232026

Kortlægninger og forskningsdatabaser 2023

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
DALLUND-databasen (historiske data)Tina Broby MikkelsenLøbendeLøbende
REHPA ForskningsdatabaseTina Broby MikkelsenLøbendeLøbende
Kortlægning af den basale palliative indsats på hospitalet – BAPASHeidi Bergenholtz20232024
SyRRuP – REHPA survey response and registry data projectTina Broby Mikkelsen20212024
CORNER-projektet: Oversigt over REHPA-deltagernes behovIda Fritsdal Refer20222024
Rehabilitation and palliative care to socially vulnerable patients with advanced cancer in Denmark – a mapping study (The REHPA-VM Study)Jens-Jakob Kjer Møller20202023
Rehabilitering til hjertestopoverlevereVicky Joshi20172023
Dødssted og dødsårsager, Danmark 2012-2021Lene Jarlbæk20202026

Forskning og klinisk udvikling i REHPA Forskningsklinik 2023

Tabellen giver et overblik over, hvordan REHPA-forløb hænger sammen forskningsprojekter. Tabellen indeholder også information om:

  • Hvem de projektansvarlige er i henholdsvis forskergruppen og klinikergruppen
  • Hvilke samarbejdspartnere projekterne har
  • Hvilke formidlingsformer projektet har udarbejdet.

Der er også link til aktive REHPA-forløb og/eller projekternes side på rehpa.dk.

REHPA-forløbProjektansvarligeSamarbejdsparterFormidling
Videre i livet efter benamputation
 
(Rehabilitering og palliation efter benamputation)
Forskning: Ulla Riis Madsen

Klinik: Cathrine Mikkelsen og Annette Rasmussen
ViRSA, Vidensenhed for Rehabilitering og palliation ved Sår og Amputationer i Region Sjælland, Amputationsforeningen, Sahva, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, m.fl.Presse, DSR Kirsten Stallknecht pris, VIRSA, videnskabelig rapport, artikler, præsentationer nationalt og internationalt, kursusforløb på REHPA
Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv

(CanPEx-pilot)
Forskning: Patrick Hansen og Lene Jarlbæk

Klinik: Dorthe Søsted Jørgensen
Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, Center for Kræft og Sundhed København, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Senfølgeklinik Sjællands UniversitetshospitalPPI-workshop med Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), oplæg, ph.d.-protokol, notat under udarbejdelse
Rehabilitering til mennesker der har overlevet hjertestop

(Brain Test after Cardiac Arrest)
Forskning: Anders Wieghorst

Klinik: Rikke Tornfeldt Martens
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Neurocenter Hammel, DANCAS ForskningsnetværkPresse, ph.d.-projekter ved Victoria Joshi, Mette Wagner, Anders Wieghorst, videnskabelig produktion, præsentation nationalt og internationalt
Livsfortællinger for mennesker med livstruende kræft
Forskning: Henriette Søby Gärtner

Klinik: Sandra Dupont
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetPh.d.-projekt, REHPA-notat
Unge der har haft kræft

(metodeudvikling)
Forskning: Maria Aagesen

Klinik: Dorthe Søsted Jørgensen
Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk UniversitetOplæg, poster, præsentationer nationalt og inter-nationalt, herunder videnskabelig produktion, ph.d.-projekt
COMPARE

(forskningsprojekt tilknyttet REHPA-forløb for mennesker med eller efter kræft)
Forskning: Lene Jarlbæk

Klinik: Forløbslederne
Smertecenter Syd, Odense UniversitetshospitalArtikel

Udvikling i REHPAs publikationer 2020-2023

Søjlediagram over REHPAs publikationer i perioden 2020-2023 fordelt på kategorierne: Tidsskriftsartikler, bidrag til tidsskrifter, rapporter etc., bidrag til bøger og rapporter, andre publiceringer, posters og høringssvar.
Søjlediagram over antallet af publikationer for årene 2020, 2021, 2022 og 2023 fordelt på syv kategorier

På SDU’s forskerportal kan du finde de enkelte publikationer for 2023

Find REHPAs egne udgivelser på rehpa.dk

Videnskabelige artikler etc. findes på de enkelte projekters sider

Til top