Spring til hovedindhold

Afprøvning af ”Spørgeskemaet om hvordan du har det” – et PRO Palliationsredskab

Projektets overordnede formål er at forbedre den basale palliative indsats til mennesker med livstruende sygdomme ved hjælp af pilottest af ”Spørgeskemaet om hvordan du har det” – et PRO Palliationsredskab.

Metode

Projektet er et feasibility-studie, der gennemføres i forbindelse med Sundhedsdatastyrelsens (SDS) evaluering af pilottest af PRO Palliation ultimo 2021-2022. Dataindsamlingen følger således SDS’ model for evaluering, men foregår i tæt samarbejde med nærværende forskningsprojekt for at sikre, at data også kan anvendes i forskningssammenhæng.

Datamaterialet vil bestå af kvalitative og kvantitative data:

 • PRO-data
 • Evalueringsskemaer fra patienter
 • Telefoninterviews med patienter
 • Evalueringsskemaer fra professionelle
 • Workshops med professionelle.

REHPA har oprettet og står for en fælles REDCap forskningsbase under OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense Universitetshospital.

Formidling

Rapporten: Evaluering af pilotafprøvning af PRO til basal palliation

Poster på EAPC2023: Patients’ experiences using Patient Reported Outcome Measures in basic palliative care

Poster på EAPC2023: Professionals’ experiences using Patient Reported Outcome Measures in basic palliative care

Samarbejdspartnere

Den 10. februar 2022 har følgende PRO Palliation pilotkontekster givet tilsagn om at deltage i et forskningssamarbejde:

 • Holbæk Sygehus: Kirurgisk Afdeling og evt. Medicinsk Afdeling
 • Holbæk Kommune
 • Nordsjællands Hospital: Onkologisk, Lunge- og Infektionsmedicinsk samt Kirurgisk Afdeling
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Lunge- og Hjertemedicinsk Afdeling samt Palliativ Forskningsenhed
 • Sygehus Lillebælt: Lungemedicinsk Afdeling
 • Herlev og Hvidovre Hospital: Nefrologisk Afdeling
 • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

REHPA arbejdsgruppe

 • Mette Raunkiær, sygeplejerske, cand.scient.soc., ph.d., professor (projektleder)
 • Cecilie Lindström Egholm, cand.scient.san.publ., ph.d., postdoc
 • Ida Fritsdal Refer, cand.scient.fys., forskningsassistent
 • Tina Backmann, fysioterapeut, cand.scient.san., AC-konsulent, REHPA (indtil 1. marts 2022)
 • Dorthe Søsted, sygeplejerske, forløbsleder og projektkoordinator (fra 1. marts 2022)
 • Heidi Bergenholtz, sygeplejerske, ph.d., lektor, Sjællands Universitetshospital og REHPA
 • Kristina Thomassen, forskningsassistent, REHPA
 • Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d.

Link

Du kan hente PRO-skemaet til afdækning af basale palliative behov i den nationale PRO-spørgeskemabank.

Til top