Spring til hovedindhold

Afprøvning af ”Spørgeskemaet om hvordan du har det” – et PRO Palliationsredskab

Projektets overordnede formål er at forbedre den basale palliative indsats til mennesker med livstruende sygdomme ved hjælp af pilottest af ”Spørgeskemaet om hvordan du har det” – et PRO Palliationsredskab.

Metode

Projektet er et feasibility-studie, der gennemføres i forbindelse med Sundhedsdatastyrelsens (SDS) evaluering af pilottest af PRO Palliation ultimo 2021-2022. Dataindsamlingen følger således SDS’ model for evaluering, men foregår i tæt samarbejde med nærværende forskningsprojekt for at sikre, at data også kan anvendes i forskningssammenhæng.

Datamaterialet vil bestå af kvalitative og kvantitative data:

 • PRO-data
 • Evalueringsskemaer fra patienter
 • Telefoninterviews med patienter
 • Evalueringsskemaer fra professionelle
 • Workshops med professionelle.

REHPA har oprettet og står for en fælles REDCap forskningsbase under OPEN, Open Patient data Explorative Network, Odense Universitetshospital.

Samarbejdspartnere

Den 10. februar 2022 har følgende PRO Palliation pilotkontekster givet tilsagn om at deltage i et forskningssamarbejde:

 • Holbæk Sygehus: Kirurgisk Afdeling og evt. Medicinsk Afdeling
 • Holbæk Kommune
 • Nordsjællands Hospital: Onkologisk, Lunge- og Infektionsmedicinsk samt Kirurgisk Afdeling
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital: Lunge- og Hjertemedicinsk Afdeling samt Palliativ Forskningsenhed
 • Sygehus Lillebælt: Lungemedicinsk Afdeling
 • Herlev og Hvidovre Hospital: Nefrologisk Afdeling
 • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

REHPA arbejdsgruppe

 • Mette Raunkiær, sygeplejerske, cand.scient.soc., ph.d., professor (projektleder)
 • Cecilie Lindström Egholm, cand.scient.san.publ., ph.d., postdoc
 • Ida Fritsdal Refer, cand.scient.fys., forskningsassistent
 • Tina Backmann, fysioterapeut, cand.scient.san., AC-konsulent, REHPA (indtil 1. marts 2022)
 • Dorthe Søsted, sygeplejerske, forløbsleder og projektkoordinator (fra 1. marts 2022)
 • Heidi Bergenholtz, sygeplejerske, ph.d., postdoc, Holbæk Sygehus og REHPA
 • Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d.