Spring til hovedindhold

Implementation of Patient Reported Outcomes via questionnaires in Cardiac Rehabilitation (The IMPROveCARE study)

Både internationalt og i Danmark har der igennem de senere år været et stigende fokus på at inddrage patienters og borgeres egne oplevelser, viden og perspektiver i behandling og udvikling af sundhedsvæsenet. I Danmark er der truffet politisk beslutning om, at patient rapporterede oplysninger (PRO) i øget grad skal bruges systematisk, både i daglig klinisk praksis og i kvalitetsudvikling. Hjerterehabilitering blev udvalgt som et af de første kliniske fokusområder, og der er udviklet et omfattende PRO-spørgeskema, som primært skal bruges som dialogstøtte ved hjerterehabilitering på sygehuse og i kommuner. Spørgeskemaet pilot-afprøves i praksis i 2020.

Formålet med dette projekt er at gennemføre en forskningsbaseret evaluering af det nationale initiativ for PRO hjerterehabilitering, da det er vigtig at indsamle erfaringer om implementeringen og brugen af spørgeskemaet med henblik på at informere en evt. fremtidig national udbredelse.

Metode

Der indsamles erfaringer fra projektet ved hjælp af spørgeskemaer og interviews med patienter/borgere, evt. pårørende, sundhedsprofessionelle, administratorer og ledere, som er involverede i udviklingen af spørgeskemaet og/eller pilot-afprøvningen.

Statistik vedr. spørgeskemabesvarelser indhentes fra de lokale spørgeskemasystemer.

Formidling

Challenges and benefits of using the HeartDiet food frequency questionnaire in cardiac rehabilitation practice. Marianne B. Kristensen, Cecilie L. Egholm, Heidi S. Vistisen, Britt Borregaard, Sofie M. Bruvik, Birgitte, M. Bertelsen, Eva Myrup, Tanja Mortensen, Lone Viggers, Rikke E. Mols, Helle Kanstrup, Ann-Dorthe Zwisler. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. DOI: Reference: S0939-4753(24)00166-2 https://doi.org/10.1016/j.numecd.2024.04.016

Videnskabelig artikel: Lindstrom Egholm C, Jensen S, Wandel A, Hørder M. The implementation of the 2017 National Policy on Patient-Reported Outcomes in Denmark: an Overview of Developments after Six Years. Health Policy 2023;130:104755.  https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104755

Rapport, oktober 2021: HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO – Udarbejdet for det nationale PRO-sekretariat

Rapport, januar 2021: Pilotevalueringsrapport vedr. PRO for hjerterehabilitering – Erfaringer fra pilotafprøvningen af national PRO Hjerte i kommuner og på hospitaler

Projektgruppe

  • Projektleder: Cecilie Lindström Egholm, postdoc, REHPA
  • Projektejer: Ann-Dorthe Zwisler, professor, overlæge, REHPA
  • Projektmedarbejder: Marianne Boll Kristensen, forsknings- og uddannelsesansvarlig, klinisk diætist, cand.scient., ph.d., Regionshospitalet Gødstrup.

Samarbejdspartnere

Rikke Elmose Mols, lektor, ph.d., sygeplejerske og , Helle Kanstrup, overlæge, ph.d., Hjertesygdomme Forskning – Aarhus Universitetshospital

Heidi Sønderby Vistisen, sygeplejerske, cand.scient.san., MKS, SD, Hjertesygdomme Forskning – Aarhus Universitetshospital

Henriette Langstrup, lektor, studieleder, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet

PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Karin Lundsby Kappel, Nordfyns Kommune

Bente Faurby Pedersen, Afd. B, OUH

Anne Marie Andersen, Lejre Kommune

Malene Sicard Christiansen, Odense Kommune

Anja Jakobsen, Aarhus Kommune

Til top