Spring til hovedindhold

Udvikling af interventioner til pårørende til migranter

Udvikling af interventioner, der støtter pårørende til livstruede syge mennesker med etnisk minoritetsbaggrund og behov for palliativ indsats.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve intervention(-er), der kan støtte pårørende til livstruede syge med ikke-vestlig etnisk minoritetsbaggrund i palliative forløb.

Studiet inddrager familier med etnisk minoritetsbaggrund og sundhedsprofessionelles erfaringer om at få adgang til og modtage palliativ indsats, især når de opholder sig i eget hjem og evt. på hospitalet.

Gennem projektperioden vil der blive arbejdet med aktivt at inddrage brugergrupper. Der vil fx blive arrangeret workshops for pårørende og sundhedspersonale med henblik på at udvikle og diskutere en/flere kulturspecifik(-ke) intervention(-er) til støtte for pårørende. Interventionen vil undervejs blive testet og justeret.

Resultatet af undersøgelsen vil bidrage med viden om palliativ indsats i kommuner og evt. på hospitalet for livstruede syge ikke-vestlige minoritetsgrupper og deres pårørende. Denne viden kan bidrage til at minimere uligheder i palliation; dels ved at give beslutningstagere og sundhedspersonale adgang til kulturspecifik viden, som formodentlig kan overføres til andre etniske minoritetsgrupper; og dels ved at bidrage til nye måder at kommunikere på og nye måder at tilbyde/udføre palliativ indsats på til denne målgruppe.

Formidling

Ph.d.-afhandling: Palliative care for non-Western migrants in Denmark – towards a supportive intervention, Jahan Shabnam, 2023.

Artikel: Development of a complex intervention (safe and secure) to support non-western migrant patients with palliative care needs and their families
Jahan Shabnam, Helle Ussing Timm, Dorthe Susanne Nielsen and Mette Raunkiaer
European Journal of Oncology Nursing, 2023-02-01, Volume 62, Article 10223

Artikel: Shabnam, J., Timm, H. U., Nielsen, D. S., & Raunkiær, M. (2022). Palliative Care Utilisation Among Non-Western Migrants in Denmark: A Qualitative Study Of the Experiences of Patients, Family Caregivers and Healthcare Professionals. Omega, 302228221111933. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00302228221111933

Artikel: Shabnam, J., Timm, H.U., Nielsen, D.S. et al. Palliative Care Utilization Among Non-Western Migrants in Europe: A Systematic Review. J Immigrant Minority Health (2021). https://doi.org/10.1007/s10903-021-01302-8

Poster: Palliative care for elderly South Asian immigrants: A systematic review

Metode

Projekt gennemføres som flere delstudier. Anvendte metoder er systematisk review; eksplorativt interviewstudie med patienter med palliative behov, deres pårørende og deres sundhedspersonale;  interventionsudvikling, afprøvning og justering.

Ph.d.-projekt

Ph.d.-studerende: Jahan Shabnam

Hovedvejleder

Mette Raunkiær, professor, REHPA og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Bivejledere

  • Dorthe Susanne Nielsen, Associate professor, University of Southern Denmark og University College Lillebælt
  • Helle Timm, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Samarbejdspartnere

  • Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital
  • Palliationsenheden, Herlev og Gentofte Hospital
  • Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.
Til top