Spring til hovedindhold

CORNER-projektet: Oversigt over REHPA-deltagernes behov

REHPA driver mange forskellige aktiviteter, heriblandt afholder REHPA Forskningsklinik gruppebaserede rehabiliteringsforløb til patienter/borgere med forskellige livstruende sygdomsdiagnoser. Når en deltager starter på et forløb hos REHPA, bliver vedkommende bedt om at udfylde et spørgeskema ‘Hvordan har du det?’. Skemaet er sammensat af validerede spørgeskemaer og spørgsmål udviklet af REHPA. Skemaet danner grundlag for de samtaler, som deltagerne har sammen med en sundhedsprofessionel under forløbet. Den sundhedsprofessionelle kan bruge besvarelserne i spørgeskemaet til at støtte dialogen og lægge vægt på de behov, der træder frem fra besvarelserne.

Alle besvarelser på spørgeskemaet ‘Hvordan har du det?’ bliver gemt i REHPA Forskningsdatabase. Informationen om, hvordan REHPA-deltagernes behov fordeler sig, kan være nyttig for sundhedsprofessionelle, der fx møder borgere i kommunerne, der ligner REHPA-deltageren.

Formålet med projektet ‘CORNER, COre NEeds for Rehpa-participants’ er at stille informationen om behov hos REHPA-deltagerne til rådighed for de sundhedsprofessionelle, der arbejder med en lignende målgruppe, for derigennem at give dem mulighed for at afhjælpe de behov, som deres patienter/borgere har.

Metode

Deskriptiv analyse af REHPA-deltagernes behov og demografiske sammensætning.

Formidling

REHPA-notat nr. 28, 2024: Rehabiliteringsbehov hos mennesker med livstruende sygdom. Opgørelse af selvrapporterede rehabiliteringsbehov blandt deltagere i forløb ved REHPA Forskningsklinik 2018-2023

Videopræsentation af notatet

Projektgruppe

  • Ida Fritsdal Refer, cand.scient.fys., forskningsassistent (projektleder)
  • Ane Bonnerup Vind, cheflæge i samfundsmedicin og ph.d., videncenterchef
  • Tina Broby Mikkelsen, cand.scient. og ph.d., datamanager og forsker
  • Jens-Jakob Kjer Møller, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende
  • Signe Hulsbæk, fysioterapeut og ph.d., databasekoordinator
  • Lene Jarlbæk, lektor og ph.d. samt specialelæge i onkologi og klinisk farmakologi, seniorforsker

Links

Læs om REHPA-forløb

Læs om forskningsklinikkens kliniske indsatser på standard rehabiliteringsforløb for mennesker med eller efter kræft

Til top