Spring til hovedindhold

REHPA-forløb for hjertestopoverlevere

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

REHPA tilbyder et forløb for dig, der har haft hjertestop, og som stadig har følger af det. Målet er at hjælpe dig og dine nærmeste pårørende til et godt liv med færrest mulige følger efter hjertestoppet. Du kan deltage alene eller sammen med en pårørende.

Forløbet med to internatophold er et nationalt tilbud udviklet i samarbejde mellem Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital, Hammel Neurocenter og REHPA.

På forløbet får du bl.a. udført en neuropsykologisk test med tilbagemelding.

Pårørende gennemfører samme program som dig.

Hele forløbet fordeler sig som vist i figuren:

Model af forløbets tre dele med 5-dagesophold efterfulgt af ca. 12 ugers hjemmeperiode afsluttet med en 2-dages opfølgning.
Forløbet fordeler sig som vist i figuren.

Kan du deltage?

Du kan deltage i REHPA-forløbet, hvis du:

  • Har brug for hjælp til at finde fodfæste i livet efter hjertestop.
  • Kan og vil deltage aktivt i forløbet.
  • Kan klare dig selv, da et REHPA-forløb ikke rummer mulighed for personlig pleje og behandling.
  • Kan og vil bidrage til REHPAs vidensindsamling via dialog, spørgeskemaer, interviews mv.
  • Kan tale og forstå dansk.

Hvornår

Uge 23, 2023: Mandag-fredag 5.-9. juni PROGRAM, opfølgning 22.-23. august, program opfølgning

Uge 37, 2023: Mandag-fredag 11.-15. september, opfølgning 28.-29. november 2023 (ingen ledige pladser)

Uge 49, 2023: Mandag-fredag 4.-8. december, opfølgning 20.-21. februar 2024

Uge 4, 2024: Mandag-fredag 22.-26. januar, opfølgning 16.-17. april

Uge 9, 2024: Mandag-fredag 26. februar – 1. marts, opfølgning 22.-23. maj

Har du brug for at få læst et eksempel på et ugeskema (program) op, så har vi oprettet en underside, der tidspunkt for tidspunkt skitserer et ophold, som alternativ til pdf-filerne ovenfor.

Praktiske forhold

Det hele foregår hos REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Forløbet er inklusive to ophold med overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.

Bemærk: Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital.

Sådan bliver du henvist

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet, og så får du svar umiddelbart herefter.

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet, kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløb for hjertestopoverlevere ved REHPA Forskningsklinik.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder henvisningen. Lægen kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk via sygehushenvisning eller på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk

Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen postes til:
REHPA • Vestergade 17 • 5800 Nyborg

Har du spørgsmål til forløbet eller henvisningen, så kontakt os gerne på telefon 30 57 10 59 eller mail rehpa.ophold@rsyd.dk

Du kan sende sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside

Læs om forløbet i pjecen: Videre i livet – Et tilbud til dig, der har haft hjertestop, og som stadig har følger derefter

Læs om praktiske informationer i vores velkomstpjece
(eller udskriv en printvenlig version).

Kontakt os på telefon 30 57 10 59
eller mail rehpa.ophold@rsyd.dk