Spring til hovedindhold

REHPA-forløb for hjertestopoverlevere

REHPA-forløb er for borgere i hele landet.

Om forløbet

REHPA tilbyder et forløb for dig, der har haft hjertestop, og som stadig har følger af det. Målet er at hjælpe dig og dine nærmeste pårørende til et godt liv med færrest mulige følger efter hjertestoppet. Du kan deltage alene eller sammen med en pårørende.

Forløbet med to internatophold er et nationalt tilbud udviklet i samarbejde mellem Rigshospitalet, Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital, Hammel Neurocenter og REHPA.

På forløbet får du bl.a. udført en neuropsykologisk test med tilbagemelding.

Pårørende gennemfører samme program som dig.

Hele forløbet fordeler sig som vist i figuren:

Model af forløbets tre dele med 5-dagesophold efterfulgt af ca. 12 ugers hjemmeperiode afsluttet med en 2-dages opfølgning.
Forløbet fordeler sig over et 5-dagesophold hos REHPA, en ca. 12 ugers hjemmeperiode og slutter med en 2-dagesopfølgning hos REHPA i Nyborg.

Kan du deltage?

Du kan deltage i REHPA-forløbet, hvis du:

  • Har brug for hjælp til at finde fodfæste i livet efter hjertestop.
  • Kan og vil deltage aktivt i forløbet.
  • Kan klare dig selv, da et REHPA-forløb ikke rummer mulighed for personlig pleje og behandling.
  • Kan og vil bidrage til REHPAs vidensindsamling via dialog, spørgeskemaer, interviews mv.
  • Kan tale og forstå dansk.

Sådan bliver du henvist

I dialog med din egen læge eller lægen på hospitalet kan du blive henvist til en plads på REHPA-forløb for hjertestopoverlevere ved REHPA Forskningsklinik.

Følg venligst disse trin

1. Print henvisningsskemaet med vejledning til lægen

2. Din egen læge eller lægen på hospitalet udfylder og sender henvisningen eller skriver en elektronisk sygehushenvisning. Din læge kan kopiere tekst til sygehushenvisning fra denne side

3. Din læge sender henvisningen elektronisk til OUH.
Er dette ikke muligt, kan lægehenvisningen sendes på mail til rehpa.ophold@rsyd.dk eller postes til:
REHPA
Vestergade 17
5800 Nyborg

Når din henvisning registreres hos REHPA, modtager du et link til ansøgningsskema med digital post.

Vi visiterer til REHPA-forløb ca. 1-2 måneder før starten på forløbet.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-forløb, og så får du svar om deltagelse umiddelbart herefter.

Du kan sende sikker post til REHPA via OUH.dk – Odense Universitetshospitals hjemmeside

Hvornår

Uge 49, 2023: Mandag-fredag 4.-8. december PROGRAM
opfølgning 20.-21. februar 2024 program opfølgning

Uge 4, 2024: Mandag-fredag 22.-26. januar PROGRAM
opfølgning 16.-17. april – program opfølgningsdage

Uge 9, 2024: Mandag-fredag 26. februar – 1. marts PROGRAM, opfølgning 22.-23. maj

Vi holder nu en pause i forløb målrettet hjertestopoverlevere, da det nuværende forskningsprojekt slutter. Hold øje med hjemmesiden for andre fremtidige forløb.

Har du brug for at få læst et eksempel på et ugeskema (program) op, så har vi oprettet en underside, der tidspunkt for tidspunkt skitserer et ophold, som alternativ til pdf-filerne ovenfor.

Praktiske forhold

Rehabiliteringsforløbet er inklusive to ophold med overnatning i enkeltværelse og med forplejning. Det hele foregår hos REHPA Forskningsklinik i Nyborg. Ophold er gratis.

Udgifter til transport til og fra opholdene sker for egen regning – det er ikke inkluderet i forløbet.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold.

Det er fortsat din egen praktiserende læge eller lægen på sygehuset, der har ansvaret for din behandling.

Du har selv din medicin med og er ansvarlig for at opbevare den. REHPA udleverer ikke medicin. Nyborg har flere apoteker i nærheden.

REHPA er et røg- og alkoholfrit område som del af Nyborg Sygehus. Du kan få anvist en plads udenfor, hvor du må ryge.

Ankomst

Du kører til REHPA på Nyborg Sygehus, hvor der er fri parkering. Dog ikke handicap-pladserne foran sygehuset.

Tager du toget til Nyborg, er der bestilt fælles taxa fra Nyborg Station til REHPA. Også når du skal hjem.

Du går ind via Nyborg Sygehus’ hovedindgang. Dit værelse ligger på 3. sal. Fra forhallen tager du enten trappen til højre eller elevatoren til venstre.

REHPAs personale sørger for din indkvartering på 3. sal mellem kl. 09.45 og 10.15.

Værelser og faciliteter

Når du er på ophold i 5 dage og 2 dage, er det inklusive overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Værelserne ligger på 3. sal på Nyborg Sygehus og er forskelligt indrette. De fleste værelser er indrettet, så to værelser deler toilet.

Din seng er redt op, når du kommer, og der ligger håndklæder klar til dig.

REHPA har 2 handicapværelser med elevationssenge. Derudover er der elevationssenge på 8 andre værelser. Har du behov for elevation, så giv os besked om dette. Aftenværtinden hjælper desuden, hvis du har brug for ekstra hovedpude, badestol, armstøtte til toilet mv.

Ud over den programlagte fysiske aktivitet og bevægelse er det muligt at bruge kondicykel, elastikker, bolde samt spille bordtennis og dart mv. REHPA har ikke styrketræningsmaskiner.

Du kan også bruge den smukke natur omkring REHPA til både pauser og bevægelse.

Der er gratis Wi-Fi på REHPA.

Måltider på REHPA

Du spiser alle hovedmåltider i Spisestuen på 3. sal.

Vi serverer sund mad med udgangspunkt i de officielle retningslinjer og anbefalinger.

Er du på lægeordineret diæt med fx fødevareallergi, er det meget vigtigt, at du angiver det i det ’før-oplysningsskema’, som vi sender til dig. Da måltiderne prioriterer et udvalg af grøntsager, er vegetarkost mulig, suppleret med æg, fisk og kylling.

Hvis du ellers har særlige ønsker til din kost, er du velkommen til at medbringe/indkøbe egne madvarer.

I Caféen i Rehabiliteringsafdelingen er der kaffe, te og vand tilgængeligt hele tiden, og her serveres små mellemmåltider.

Billeder og optagelser

REHPA indhenter din tilladelse til at tage billeder, hvor du medvirker, forud for opholdet.

Optagelser af lyd eller film er ikke tilladt.

Allergi

REHPA ønsker at være et tilbud til de fleste – også dem, der har forskellige typer af luftvejsallergi, astma mv.

Vi beder dig derfor begrænse din brug af parfume under opholdene.

Hygiejne

REHPA følger de til enhver tid gældende anbefalinger fra myndighederne i forhold til smitsomme sygdomme, herunder COVID-19. Du bliver grundigt informeret ved ankomst.

Lægehjælp

Oplever du en akut situation under opholdet og får brug for en læge, bistår personalet dig altid.

Om dagen kontakter du din egen læge eller en læge på den sygehusafdeling, hvor du evt. aktuelt er i behandling. Uden for dagtid er det lægevagten, der skal kontaktes.

Forskning og registrering

Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital. Vi opretter journalnotater med dokumentation for dit ophold på REHPA.

Din læge modtager et udskrivningsbrev (epikrise) efter endt ophold. Du kan altid bede om en journaludskrift for dit ophold på REHPA. Du kan også finde udskriften via din journal på sundhed.dk med MitID.

Før 5-dagesopholdet modtager du spørgeskemaet “Hvordan har du det?” i din digitale postkasse. Det skal du besvare derhjemme, inden du kommer på ophold. Skemaet bidrager både til dit individuelle ugeskema og til REHPAs forskning. Hvordan har du det?-spørgeskemaet besvarer du igen inden opfølgningen.

Når REHPA offentliggør indsamlet viden, sker det altid i anonymiseret form, så du og de øvrige deltagere ikke kan genkendes. Dit tilsagn, om at dine data må bruges i forskning, kan du altid trække tilbage, såfremt data ikke allerede er færdigbearbejdede eller offentliggjort.

Som deltager i REHPAs rehabiliteringsforløb underskriver du en samtykkeerklæring om, at dine data må indsamles og opbevares, så de kan bidrage til forskningen.

Forbered dig

Du forbereder dig ved at læse de informationsbreve, som REHPA sender med digital post 3 uger før dit ophold.

Her er der links til spørgeskemaer samt program og praktiske oplysninger.

Når du skal pakke

Din seng er redt op, når du kommer, og der ligger håndklæder klar til dig.

Du skal medbringe:

  • Fodtøj, der sidder godt på foden, og tøj til fysisk aktivitet både indendørs og udendørs.
  • Overtøj og sko/støvler tilpasset årstiden til gå- eller cykelture. Du låner cykel og cykelhjelm under dit ophold.
  • Hjemmesko/sko til indendørs brug.
  • Alle nødvendige hjælpemidler, som du bruger i din hverdag inklusive materialer til fx stomi.

Hvem er vi

REHPA er Danmarks videncenter for rehabilitering og palliation. Vi samler, skaber og deler viden om felterne for at sikre bedst mulig livskvalitet for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende.

I REHPA Forskningsklinik tilbyder vi forskellige rehabiliteringsforløb, der er forankret i forsknings- og udviklingsbaserede rammer, hvor vi interesserer os for det hele menneske.

Som deltager på et REHPA-forløb bidrager du og de øvrige deltagere til forskning om rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Vi indsamler viden i form af spørgeskemaer og eventuelt via andre metoder, fx interviews.

Hos REHPA møder du et team med forskellig viden og faglig baggrund inden for rehabilitering. De står for de aktiviteter, som du inviteres til at deltage i, fx undervisning, gruppesamtaler, øvelser og andet.

Vil du vide mere

Til top