Spring til hovedindhold

Lægehenvisning af hjertestopoverlevere

Henvises til deltagelse i et forløb for patienter med rehabiliteringsbehov efter hjertestop på REHPA Ambulatorium SKS-kode 4202479, lokationsnummer 5790002406584.

Har du spørgsmål, kontakt sekretær Birthe Kargaard på telefon 30 57 10 59 eller birthe.kargaard.jensen@rsyd.dk

Nødvendige henvisningsoplysninger – vælg sygehushenvisning og indsæt denne tekst med besvarelser:

 1. Dato for hjertestop? Måned:     Årstal:
 2. Årsag til hjertestop: IHD/Arytmi/Kardiomyopathi/Ukendt/Andet:
 3. Bevidnet hjertestop: Ja/Nej
 4. Tid til ROSC (Return Of Spontaneous Circulation): (minutter)
 5. Sted for hjertestop: Hjemmet/Offentligrum/Sygehus/Andet:
 6. Behandling efter hjertestop:
  1. ICD (Implantable Cardioverter Defibrillators): Måned:     Årstal:    /Nej/Ved ikke
  2. PCI (Percutaneous Coronary Intervention): Måned:      Årstal:    /Nej/Ved ikke
  3. CABG (Coronary Artery Bypass Grafting): Måned:      Årstal:    /Nej/Ved ikke
  4. MoCA (Montreal Cognitive Assessment): Måned:   Årstal:    /Nej/Ved ikke
 7. Hvis kendt Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Dato:     Score:
 8. Andre hjertesygdomme: Ja, hvilke:     /Nej
 9. Andre sygdomme, diagnoser eller komorbiditet: Ja, hvilke:     /Nej
 10. Beskriv rehabiliteringsbehovet:

Henvisningskriterier

 • Patienten har haft hjertestop.
 • Patienten skal have et rehabiliteringsbehov på grund af gener som følge af hjertestoppet og tilhørende behandling.
 • Patienten skal være i stand til at kunne deltage aktivt i en uges rehabiliteringsophold og senere opfølgningsdage tilpasset målgruppen, som omfatter oplæg i plenum, gruppesamtaler, kognitiv test, fysisk aktivitet og individuel vejledning.
 • Patienten skal være indforstået med at bidrage til REHPAs erfaringsopsamling og forskning og skal give samtykke til dette som forudsætning for at kunne ansøge.
 • Patienten skal kunne tale og forstå dansk.
 • Patienten skal være selvhjulpen, da et ophold på REHPA ikke rummer mulighed for personlig pleje eller akut lægelig assistance.
Til top