Spring til hovedindhold

Uddybende informationer til REHPA Årsrapport 2022

Forside af REHPA Årsrapport 2022
Forside af REHPA Årsrapport 2022

Vi har i år fjernet et par oversigter fra REHPAs årsrapport for at gøre den kortere. Du finder i stedet disse informationer i dette tema. Det drejer sig om:

  • REHPAs projekter i 2022
  • Overblik over forskning og klinisk udvikling i REHPA Forskningsklinik 2022
  • Udvikling i REHPAs publikationer i perioden 2019-2022.

Du kan også downloade en PDF af REHPAs årsrapport for 2022 via dette link.

REHPA-projekter 2022

Nedenfor er REHPAs arbejde med forskningsprojekter af forskellig art listet op fordelt på fire tabeller relateret til omdrejningspunktet for projekterne. Titlen på projektet er link til dets projektside på rehpa.dk, hvor du kan læse mere.

REHPA-projekter om rehabilitering og palliation 2022

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
”Hvad er der at håbe på, hvis såret ikke heler”Ulla Riis Madsen20192022
PREGOALJette Thuesen20212022
Balance, Aktivitet og Livskvalitet (BAL-projektet)Marc Sampedro Pilegaard20212022
CanPEx1 – kræftpatienters oplevelse af smerterTine Ikander20212023
CanPEx-pilot – Kræftrelaterede smerter og hverdagslivLene Jarlbæk20222024
Bevægelse i naturenLene Jarlbæk20212023
Kommunal rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med kræft (del af COMPAS)Mai-Britt Guldin20192023
Mening i livet efter kræft: Validering af ’Kilder til mening – kortmetoden’ (SoMeCaM) blandt deltagere i kræftrehabiliteringNina Rottmann20222023
Meningsskabelse gennem individuelle og kollektive fortællingerHenriette Søby Gärtner20212024
COMPARE – Chronic non-malignant Or Malignant PAin RegistrationsLene Jarlbæk20222027

REHPA-projekter om rehabilitering 2022

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
Rehabilitering til mennesker med atrieflimrenCaroline Elnegaard20202022
‘Tænk godt’ – rehabilitering og COVID-19Dorthe Søsted Jørgensen20202022
Rehabilitering til tiden – en undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved Parkinsons sygdom i DanmarkJette Thuesen20192023
Rehabilitering til hjertepatienter med specialiseret behandlingsbehov – CopenHeart long-termAnn-Dorthe Zwisler20172022
Implementation of Patient Reported Outcomes via questionnaires in Cardiac Rehabilitation (The IMPROveCARE study)Cecilie Lindström Egholm20192023
Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektetMaria Aagesen, Marc Sampedro Pilegaard20192023
Brain Test after Cardiac ArrestAnders Wieghorst20212024

REHPA-projekter om palliation 2022

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
Frivillighed i den palliative indsats. Studier af frivillighed i forbindelse med den sidste del af livet hos borgere i eget hjem, på plejehjem og hospicerKaren Stølen20182022
Afprøvning af ”Spørgeskemaet om hvordan du har det” – et PRO PalliationsredskabMette Raunkiær20222023
Et marginaliseret liv tæt på dødenVibeke Graven20212023
Udvikling af interventioner til pårørende til migranterJahan Shabnam20192023
Varighed af kræft forud for død af kræft – et populationsbaseret studieLene Jarlbæk20172024

Kortlægninger og forskningsdatabaser 2022

ProjektnavnProjektlederStartårSlutår
DALLUND-databasen (historiske data)Tina Broby MikkelsenLøbendeLøbende
REHPA ForskningsdatabaseTina Broby MikkelsenLøbendeLøbende
Kortlægning af kræftrehabilitering i Danmark 2021Jette Thuesen20202022
Kortlægning af kommunal palliativ praksisMette Raunkiær20182022
Beslutninger ved og om livets afslutning i Danmark: Et projektprogramMette Raunkiær20182022
SyRRuP – REHPA survey response and registry data projectTina Broby Mikkelsen20212023
CORNER-projektet: Oversigt over REHPA-deltagernes behovIda Fritsdal Refer20222023
Rehabilitation and palliative care to socially vulnerable patients with advanced cancer in Denmark – a mapping study (The REHPA-VM Study)Jens-Jakob Kjer Møller20202023
Rehabilitering til hjertestopoverlevereVicky Joshi20172023
Dødssted og dødsårsager, Danmark 2012-2021Lene Jarlbæk20202026

Forskning og klinisk udvikling i REHPA Forskningsklinik 2022

Tabellen giver et overblik over, hvilke REHPA-forløb der hænger sammen med hvilke forskningsprojekter. Der er også information om, hvem de projektansvarlige er i henholdsvis forskergruppen og klinikergruppen, samt hvilke samarbejdspartnere projekterne har, og hvilke formidlingsformer projektet har udarbejdet. Der er link til aktive REHPA-forløb og/eller projekternes side på rehpa.dk.

REHPA-forløbProjektansvarligeSamarbejdsparterFormidling
Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv

(CanPEx-pilot)
Forskning: Lene Jarlbæk

Klinik: Dorthe Søsted Jørgensen
Smertecenter Syd, Odense UniversitetshospitalSeminar, netværksaktiviteter, indgår i ansøgning til RTC
Rehabilitering til mennesker der har overlevet hjertestop

(Brain Test after Cardiac Arrest)
Forskning: Anders Wieghorst

Klinik: Rikke Tornfeldt Martens
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Neurocenter Hammel, DANCAS ForskningsnetværkPresse, ph.d.-projekter ved Victoria Joshi, Mette Wagner, Anders Wieghorst, videnskabelig produktion, præsentation nationalt og internationalt
Livsfortællinger for mennesker med livstruende kræft

(metodeudvikling og evaluering)
Forskning: Henriette Søby Gärtner

Klinik: Sandra Dupont
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk UniversitetPh.d.-projekt
Unge der har haft kræft

(metodeudvikling)
Forskning: Maria Aagesen

Klinik: Dorthe Søsted Jørgensen
Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk UniversitetWorkshops, oplæg, poster, præsentationer nationalt og inter nationalt, herunder  videnskabelig produktion
Diverse forløb for mennesker med kræft: Kilder til mening – kortmetoden

(SoMeCaM)
Forskning: Nina Rottmann og Victoria Holm Sørensen

Klinik: Annette Rasmussen
Institut for Psykologi, Syddansk UniversitetPoster, videnskabelig produktion
Naturen til bevægelse og pause for mennesker med uhelbredelig kræft

(metodeudvikling)
Forskning: Lene Jarlbæk

Klinik: Rikke Tornfeldt Martens
Sorø Kommune, PROgrez, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns UniversitetREHPA-notat (2023) og poster på EAPC congress 2023
PRO til basal palliation

(redskab i klinisk afprøvning)
Forskning: Mette Raunkiær

Klinik: Dorthe Søsted Jørgensen
Sundhedsdatastyrelsen m.fl.REHPA-rapport, videnskabelig produktion

Udvikling i REHPAs publikationer 2019-2022

Søjlediagram over REHPAs publikationer i perioden 2019-2022 fordelt på kategorierne: Tidsskriftsartikler, bidrag til tidsskrifter, rapporter etc., bidrag til bøger og rapporter, andre publiceringer, posters og høringssvar.
Søjlediagram over antallet af publikationer for årene 2019, 2020, 2021 og 2022 fordelt på syv kategorier

På SDU’s forskerportal kan du finde de enkelte publikationer for 2022

Find REHPAs egne udgivelser på rehpa.dk

Videnskabelige artikler etc. findes på de enkelte projekters sider, som der er adgang til på rehpa.dk

Til top