Spring til hovedindhold

”Hvad er der at håbe på, hvis såret ikke heler”

Palliation og rehabilitering til mennesker i risiko for benamputation på grund af kroniske fodsår.

Behandling af fodsår kan trække ud i måneder og år, hvor både såret, men også behandlingerne, kan virke invaliderende på patienten i en grad, så alle områder af livskvaliteten bliver påvirket. Samtidig risikerer patienterne ikke kun amputation, men også tidlig død på grund af udbredt åreforkalkning. Dette projekt skal undersøge, om rehabiliterende og palliative indsatser kan forbedre livskvaliteten for patienter med kroniske fodsår med særlig fokus på de patienter, der er i størst risiko for at få amputeret ben.

Metode

Projektet omfatter fire delstudier, som vil blive udført på de fire regionale ortopædkirurgiske sårklinikker i Region Sjælland. Forskningsprojektet er en del af Forskningens Hus, Holbæk Sygehus’ program for sygeplejeforskning, der fokuserer på problemstillinger ved overgange og sammenhæng for patienter med multisygdom og/eller livstruende sygdom. De fire studier omfatter:

  1. En registerundersøgelse af, hvor mange patienter der er i behandling for kroniske fodsår på hospitalernes sårklinikker, hvor lang behandlingstiden er, hvor længe de er i behandling før eventuel amputation og død, samt om der er forskel på disse faktorer alt efter, hvor i landet man bor
  2. En kvalitativ undersøgelse af, hvordan læger og sygeplejersker håndterer disse problemstillinger i dag
  3. Implementering af en ny måde at afdække palliative behov på, hos patienter der er i behandling på sygehusets sårklinik
  4. Udvikling og test af et rehabiliteringstilbud til patienter, der har kroniske fodsår. Dette i samarbejde med én af kommunerne i Region Sjælland.

Formidling

Artikel i bladet “Sår”, nr. 3, 2021: “KRONISKE SÅR – uligheden stiger” af Ulla Riis Madsen. Bladet kan købes via:

https://www.saar.dk/bladet-saar/

Projektleder

Ulla Riis Madsen, sygeplejerske, ph.d., postdoc, Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus samt REHPA, SDU

Styregruppe

  • Professor Karen La Cour, SDU
  • Professor in orthopedic nursing, Rebecca Jester, Wolverhampton University/Koege Hospital
  • Ole Maagaard Christensen, Ledende Overlæge, ortoædkirurgsik afdeling, Holbæk Sygehus
  • Lone Bjørklund, Vicedirektør, Holbæk Sygehus
  • Patientrådet, Holbæk Sygehus.
Til top