Spring til hovedindhold

Kortlægning af kommunal palliativ praksis

I efteråret 2018 og foråret 2019 planlagde REHPA i samarbejde med ”Netværk om palliation på det kommunale basisniveau” at kortlægge organisering af den kommunale palliative indsats. REHPA har tidligere gennemført en kortlægning af den palliative indsats i den kommunale pleje og i 2015 en opfølgende kortlægning af Kommunale Institutioner med Særlige Palliative Tilbud (KISPT). Denne kortlægning skal ses som en videreførelse og udvikling af disse tidligere kortlægninger.

Formålet med at kortlægge organisering af den kommunale palliative indsats er at skabe overblik over udviklingen nationalt over tid og give mulighed for videndeling og inspiration kommuner imellem. Dette sikres gennem følgende to delmål:

 1. At kortlægge organisering af den palliative indsats i udvalgte danske kommuner.
 2. At ”Netværk om palliation på det kommunale basisnivau” (brugere og samarbejdspartnere) inddrages som arbejdsgruppe i kortlægningen; dvs. både i planlægning, gennemførelse og formidling af resultaterne.

Metode

Kortlægningen omfatter fire dele:

 • Del 1: Projektbeskrivelse og afklaring af netværkets rolle i arbejdet inkl. nedsættelse af en arbejdsgruppe i efteråret 2018.
 • Del 2: Planlægning: Litteraturgennemgang. Arbejdsgruppen arbejdede med at identificere centrale temaer og spørgsmål for spørgeskemaundersøgelsen over tre møder i efteråret 2018 og foråret 2019 samt udvikling og justering af spørgeskemaet. Herunder også kommentarer fra den samlede kommunale netværksgruppe.
 • Del 3: Gennemførelse: Spørgeskemaer sendes (sept. 2019) til 29 udvalgte kommuner i Danmark.
 • Del 4: Afrapportering: Notat og artikel i løbet af 2020.

Formidling

REHPA-rapport, december 2020: Kortlægning af den kommunale palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 28 kommuner, 2019

Projektgruppe

 • Mette Raunkiær, professor, REHPA (projektleder)
 • Tina Broby Mikkelsen, datamanager og forsker, REHPA
 • Sofie R. Christiansen, studentermedhjælper, REHPA
 • Maiken Bay Ravn, forskningsassistent DEFACTUM

Arbejdsgruppe fra Netværk om palliation på det kommunale basisniveau:

 • Signe Foged, Københavns Kommune
 • Ingelise Bøggild Jensen, Gentofte Kommune
 • Mai-Britt Angersbach Petersen, Vordingborg Kommune
 • Mikael Skytte, Holbæk Kommune
 • Dorthe Bisgaard Christensen, Vesthimmerland Kommune
 • Inger Koefoed Kistorp, Køge Kommune
 • Karen Sangild Stølen KP, Aalborg Universitet
 • Pernille Bertram-Tuxen, Syddjurs Kommune

Samarbejdspartnere

Netværk om palliation på det kommunale basisniveau, der p.t. har godt 20 % af de danske kommuner som medlemmer af netværket.

Projektleder

Mette Raunkjær, professor, REHPA

Basal palliativ indsats i kommuner

Til top