Spring til hovedindhold

Rehabilitering til hjertepatienter med specialiseret behandlingsbehov – CopenHeart long-term

Tilrettelæggelsen af rehabilitering for komplekse hjertepatienter påhviler landets hjertecentre, men det er uvist, om denne voksende patientgruppe har samme behov og effekt af rehabilitering som ukomplicerede patientgrupper, og i hvilket regi dette bør foregå.

Projektet belyser effekten af rehabilitering blandt fire patientgrupper i forhold til det fysiske og psykosociale funktionsniveau samt effekten af rehabilitering i forhold til sygelighed, forbrug af sundhedsydelser og dødelighed samt de økonomiske og organisatoriske konsekvenser af rehabilitering.

Dette projekt bygger videre på CopenHeart-projektet, som startede i 2011, og hvor de første resultater foreligger. Effekten af rehabilitering til de fire grupper på lang sigt er endnu ukendt, men undersøges nu i dette projekt.

Metode

Langtidseffekterne opgøres på baggrund af tidligere indsamlede kliniske data og patient rapporterede oplysninger, som kobles med nuværende registerdata.

Formidling

Læs mere om resultaterne fra CopenHeart i rapporten: Rehabilitering hjælper hjertepatienter til at leve livet igen

Kirstine L. Sibilitz, Lars Hermann Tang, Selina Kikkenborg Berg, Lau Caspar Thygesen, Signe Stelling Risom, Trine Bernholdt Rasmussen, Jean-Paul Schmid, Britt Borregaard, Christian Hassager, Lars Køber, Rod S. Taylor & Ann-Dorthe Zwisler (2022) Long-term effects of cardiac rehabilitation after heart valve surgery – results from the randomised CopenHeartVR trial, Scandinavian Cardiovascular Journal, 56:1, 247-255, DOI: 10.1080/14017431.2022.2095432

Projektgruppe

  • Professor Ann-Dorthe Zwisler, REHPA (Projektleder)
  • Sygeplejeske, adjungeret professor Selina Kikkenborg Berg, Rigshospitalet
  • Lektor, ph.d. Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed
  • Postdoc, fysioterapeut Lars Hermann Tang, REHPA
  • Ph.d.-studerende og fysioterapeut Jan Christensen, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet.

Styregruppe

  • Professor Ann-Dorthe Zwisler, REHPA
  • Sygeplejeske, adjungeret professor Selina Kikkenborg Berg, Rigshospitalet
  • Lektor, ph.d. Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed.
Til top