Spring til hovedindhold

Beslutninger ved og om livets afslutning i Danmark: Et projektprogram

Formålet med dette forskningsprogram er at kortlægge og generere viden om beslutninger ved og om livets afslutning på lovgivningsniveau, i guidelines og forskellige kontekster samt i forhold til forskellige målgrupper.

Projektprogrammet har følgende tre mål:

  1. At kortlægge nationale og udvalgte nordiske og europæiske lovgivninger, whitepapers, guidelines m.v., der omhandler beslutninger ved og om livets afslutning.
  2. At undersøge praksis vedrørende beslutninger ved og om livets afslutning i udvalgte organisatoriske kontekster og på organisatorisk niveau i Danmark.
  3. At udforske forskellige problemstillinger og erfaringer i forbindelse med beslutninger ved og om livets afslutning for særligt udvalgte målgrupper – fx mennesker med demens og mennesker i socialt vanskelige kår i Danmark.

Metode

Forskningsprogrammet gennemføres som et mixed-method studie i tre dele:

  • Del 1: En kortlægning af nationale samt udvalgte nordiske og europæiske whitepapers, guidelines m.v.
  • Del 2: Spørgeskemaundersøgelser vedrørende praksis om beslutninger ved og om livets afslutning i danske kommuner og evt. hospitaler.
  • Del 3: Eksplorative studier af praksis og erfaringer vedr. beslutninger ved og om livets afslutning blandt udvalgte grupper, fx personer med demens og socialt udsatte mennesker.

Formidling

Projektbeskrivelse og resultater af delprojekt 1 – En kortlægning af nationale samt udvalgte nordiske og europæiske whitepapers, guidelines m.v.

Arbejdsgruppe

Projektleder

Mette Raunkiær, professor, REHPA

Link

Læs mere om palliation og beslutninger ved livets afslutning