Spring til hovedindhold

COMPARE – Chronic non-malignant Or Malignant PAin REgistrations

Projektet har to overordnede formål;

  1. at forberede indsamling og deling af viden om smerter hos kræftpatienter, der deltager i REHPAs rehabiliteringsforløb
  2. at sammenligne smertedata mellem patienter med kræft i rehabilitering og patienter med kroniske godartede smerter behandlet i tværfaglige smertecentre.

Forventningen er, at projektet kan bidrage til en øget forståelse for smerter blandt begge patientgrupper.

Formål 1 omhandler især udviklingen af rammer for dataindsamling og kvalificering af de data, som ønskes indsamlet.

Formål 2 skal medvirke til formål 1’s kvalificering af dataindsamlingen og samtidig fungere som et selvstændigt, sammenlignende studie.

Projektet er et samarbejde med Smertecenter Syd (SMEC) og med kvalificering fra klinikere i Region Midtjylland og Region Sjælland.

Metode

I forbindelse med formål 1 udvikles, opsættes og etableres moduler for indsamling af smertedata blandt kræftpatienter, der deltager i REHPA-forløb. Udviklingen sker i samarbejde med klinikere.

I forbindelse med formål 2 udføres en deskriptiv, kvantitativ sammenligning af eksisterende smertedata fra de to databaser og dermed fra de to grupper af patienter. Sammenligningen skal kvalificere den prospektive dataindsamling fra patienterne i perioden 2022-2024.

Projektgruppe

Lene Jarlbæk, lektor, overlæge, REHPA (projektleder)

Henrik Bjarke Vægter, lektor og forskningsleder i Smertecenter Syd

Annette Rasmussen, klinisk leder, REHPA

Maya Hallett, forskningsassistent, REHPA

Caroline Elnegaard, forskningsassistent, REHPA.

Samarbejdspartnere

Michael Borre, professor i urologi, AUH

Poul Lunau Christensen, specialeansvarlig overlæge for den specialiserede palliative indsats i Region Sjælland (PEOSUH).

Funding

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) har bevilget penge til projektet, læs mere på linket: https://www.dccc.dk/projekter–netvark/compare—cancersmerter-i-paindata

Til top