Spring til hovedindhold

Mening i livet efter kræft: Validering af ’Kilder til mening – kortmetoden’ (SoMeCaM) blandt deltagere i kræftrehabilitering

Mennesker, der har eller har haft kræft, må håndtere fysiske bivirkninger og senfølger af behandling, og dertil en række mulige psykiske reaktioner, som fx angst og depression. Ens sociale liv og syn på livet kan ændre sig markant, og det kan være essentielt at få støtte til at bearbejde de eksistentielle spørgsmål, der kan opstå under et kræftforløb:

  • Hvad er vigtigt for mig?
  • Hvad gør, at livet føles meningsfuldt?

Undersøgelser viser, at manglende mening i livet hænger sammen med dårligere fysisk helbred og psykisk belastning, og at oplevelsen af meningsfuldhed hænger sammen med øget livskvalitet.

Spørgsmål relateret til mening i livet adresseres dog kun sjældent i kræftrehabilitering. ’Kilder til mening – kortmetoden’ (på engelsk: Sources of Meaning Card Method, SoMeCaM), er en metode udviklet i Danmark, som har til formål at afsøge, hvad der er meningsfuldt for klienten gennem systematisk sortering af kort med udsagn om kilder til mening.

Formålet med projektet er at validere udsagnene på SoMe-kortene til brug i kræftrehabilitering ved at klargøre, hvordan patienterne forstår udsagnene, og om dette afspejler de teoretiske forventninger bag.

Metode

Frameworkanalyse af 12-15 kognitive interviews med kræftpatienter, der har deltaget i rehabiliteringsforløb i REHPA Forskningsklinik.

Projektgruppe

  • Nina Rottmann, klinisk psykolog, REHPA, og lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
  • Annette Rasmussen, klinisk leder, REHPA
  • Aida Hougaard Andersen, adjunkt og vicestudieleder, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
  • Victoria Holm Sørensen, cand.psych.stud. og prægraduatstuderende, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
  • Tatjana Schnell, professor, MF Norwegian School of Theology, Religion and Society, Norge og associate professor, Psykologisk Institut, Innsbruck Universitet, Østrig
  • Peter la Cour, specialist i sundhedspsykologi og ph.d. i religionspsykologi
  • Heidi Frølund Pedersen, lektor, Klinisk Institut, Aarhus Universitet
  • Tonny Elmose Andersen, lektor og viceinstitutleder, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Samarbejdspartnere

Projektet udføres som et prægraduat forskningsprojekt ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet i samarbejde med REHPA.

Links

Kilder til mening – kortmetoden

Til top