Spring til hovedindhold

Bevægelse i naturen

Projektet ‘Naturen til bevægelse og pause’ afprøver en intervention i REHPA Forskningsklinik målrettet patienter med uhelbredelig kræft og deres pårørende. Interventionen har fokus på naturbaserede aktiviteter og er udviklet med henblik på at imødekomme målgruppens behov for indsatser, der kombinerer og koordinerer rehabilitering og palliation.

Baggrund

At kunne klare hverdagens aktiviteter, at forblive mobil og kunne prioritere sociale relationer opleves værdifuldt for patienter, der lever med uhelbredelig kræft.

Kun få studier har undersøgt naturbaserede aktiviteter som en del af den palliative indsats. Der er ikke megen viden om, hvorvidt patienter med uhelbredelig kræft har gavn af aktivitet i naturen, og om det kan give sikkerhedsmæssige udfordringer. Fra andre målgrupper ved man, at inddragelse af naturen kan øge livskvalitet og trivsel. Med den antagelse, at det også gælder for patienter med uhelbredelig kræft, har REHPA udviklet en naturbaseret intervention, som afprøves i fire pilotforløb i REHPA Forskningsklinik.

Metode

Indholdet i de fire pilotforløb var designet ud fra evidens og forskningsklinikkens erfaring med rehabiliteringsforløb til patienter med uhelbredelig kræft. I forløbene var der fokus på gruppebaserede aktiviteter ofte med mulighed for individuelle tilpasninger. Et forløb strakte sig over syv til ni uger med 4-dages internatophold i starten, seks til otte uger hjemme og 2-dages opfølgning som afslutning. De fire forløb blev gennemført i perioden marts-september 2022.

Deltagere til forløbene blev rekrutteret via REHPAs sædvanlige kanaler, herunder REHPAs hjemmeside. Evalueringen af forløbene baserer sig på REHPAs vanlige indsamling af PRO-data og nogle spørgeskemaer specielt udviklet til projektet, som især omhandler deltagernes oplevelse af en intervention med fokus på naturbaserede aktiviteter.

Formidling

REHPA-notat nr. 25: Bevægelse i naturen. Pilottest af en gruppebaseret intervention til mennesker med uhelbredelig kræft. April 2023.

PDF af pjece om REHPA-forløbet ‘Naturen til bevægelse og pause’

Projektgruppe

Annette Rasmussen, sygeplejerske, cand.cur., klinisk leder, REHPA

Cathrine Mikkelsen, fysioterapeut, stud.master i Naturbaseret terapi og sundhedsfremme, REHPA

Lene Jarlbæk, overlæge, klinisk onkolog, lektor ved SDU, REHPA

Patrick Hansen, AC-konsulent, fysioterapeut, cand.scient.san.publ., REHPA

Rikke Martens, fysioterapeut, MSA, forløbsleder og projektkoordinator på projektet, REHPA

Referencegruppe

Dorthe Varming Poulsen, fysioterapeut, MsC, ph.d., lektor, KU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Eva Jespersen, fysioterapeut, lektor, Klinisk Institut, SDU, Forskningsenheden for Onkologi, OUH

Hanne Balle, sygeplejerske, sundhedskonsulent, Sorø Kommune

Jonas Ahler Eriksen, fysioterapeut og ph.d.-studerende, PROgrez, Slagelse Sygehus/SDU

Nanna Strandbygaard Denta, fysioterapeut, sundhedskonsulent, Sorø Kommune

Vibeke Graven, cand.mag., ph.d., seniorforsker, REHPA

Til top