Spring til hovedindhold

PREGOAL

Kombination af palliation og rehabilitering – scoping review om mål og formål

Formålet med dette review er at kortlægge mål for indsatser i konkrete studier, hvor rehabilitering og palliation kombineres. Det har været fremført som argument for at kombinere rehabilitering og palliation hos patienter med livstruende sygdom, at kombinationen kunne bidrage til, at interventioner bedre ville kunne møde patienternes komplekse behov.

Metode

Scoping review.

De gennemgående mål, som blev beskrevet i de i alt 10 inkluderede artikler, omhandlede overordnet livskvalitet og funktionsevne. Mål identificeret i de inkluderede studier havde primært fokus på krop og aktivitet (jf. ICF), på fysisk og psykologisk dimension (jf. Total Pain) og der var dermed mindre fokus på deltagelse (jf. ICF) samt social og spirituel dimension (jf. Total Pain) – i hvert fald i afrapporteringen af studierne.

Formidling

Henriette Søby Gärtner, Jahan Shabnam, Maria Aagesen, Mai-Britt Guldin, Ane Bonnerup Vind, Kristoffer Marsaa, Heidi Maria Bergenholtz, Vibeke Graven, Marc Sampedro Pilegaard & Jette Thuesen (2023) Combined rehabilitation and palliative care interventions for patients with life-threatening diseases – PREGOAL. A scoping review of intervention programme goals, Disability and Rehabilitation, DOI: 10.1080/09638288.2023.2246373

Projektgruppe

Henriette Søby Gärtner, ph.d.-studerende, SIF/REHPA – projektkoordinator

Jette Thuesen, lektor, Enhed for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet – projektleder

Maria Aagesen, ph.d.-studerende, REHPA

Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA

Marc Sampedro Pilegaard, postdoc, REHPA

Heidi Bergenholtz, lektor, REHPA

Mai-Britt Guldin, Aarhus Universitet

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef, REHPA

Kristoffer Marsaa, hospicelæge, Arresødal Hospice.

Til top