Spring til hovedindhold

PREGOAL

Kombination af palliation og rehabilitering – scoping review om mål og formål

Metode

Scoping review

Projektgruppe

Henriette Søby Gärtner, ph.d.-studerende, SIF/REHPA – projektkoordinator

Jette Thuesen, seniorforsker, REHPA – projektleder

Maria Aagesen, ph.d.-studerende, REHPA

Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA

Marc Sampedro Pilegaard, postdoc, REHPA

Heidi Bergenholtz, lektor, REHPA

Mai-Britt Guldin, Aarhus Universitet

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef, REHPA

Kristoffer Marsaa, hospicelæge, Arresødal Hospice