Spring til hovedindhold

Kommunal rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med kræft (del af COMPAS)

Mennesker med kræft, som er socialt sårbare, modtager i mindre grad end andre (kommunal) rehabilitering og palliation. Forskning viser, at tidlig indsats med rehabilitering og palliation kan øge overlevelse, reducere bivirkninger og senfølger, samt forbedre funktionsevne og styrke livskvalitet trods livstruende sygdom.

Der er begrænset forskning om, hvordan man bedst leverer rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft. Ligeledes ved man ikke nok om, hvordan denne gruppes behov for rehabilitering og palliation bedst imødekommes.

Dette projekt, som er en del af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), har til formål at udvikle en generisk model til at guide kommunalt baseret rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft. Projektet består af to ph.d.-projekter, som med deskriptive og eksplorative metoder informerer en model for kommunalt baseret rehabilitering og palliation.

Metode

a) Scoping review af eksisterende litteratur om rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft.

b) Registerstudier af forløb for patienter med fremskreden kræft, med formål at:

 • a. Udvikle et index for social sårbarhed for patienter med fremskreden kræft
 • b. Undersøge social ulighed i rehabilitering og palliation for patienter med fremskreden kræft.

c) National survey af rehabilitering og palliation til socialt sårbare med fremskreden kræft blandt danske kommuner.

d) Studie af eksisterende viden gennem syntese af grå litteratur (rapporter, notater, mm.) fra Danmark vedrørende interventioner til socialt sårbare mennesker med kræft.

e) Workshop med deltagelse af fagprofessionelle og forskere etc. med henblik på validering og perspektivering af syntesen af grå litteratur.

f) Indhentning af perspektiver fra socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft (endelig metode fastlægges senere).

g) Udvikling og modellering af en generisk model for kommunal rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft.

h) Feasibility studie af acceptabiliteten og relevansen af den udviklede intervention i en kommunal kontekst.

Formidling

Marc Sampedro Pilegaard, Henriette Knold Rossau, Esben Lejsgaard, Jens-Jakob Kjer Møller, Lene Jarlbaek, Susanne Oksbjerg Dalton & Karen la Cour (2021) Rehabilitation and palliative care for socioeconomically disadvantaged patients with advanced cancer: a scoping review, Acta Oncologica, 60:1, 112-123, DOI: 10.1080/0284186X.2020.1827156

Download poster fra Danske Kræftforskningsdage 2019: The REHPA Vulnerability Study: Community-based rehabilitation and palliative care for socially vulnerable people with advanced cancer

Begrænset forskning om rehabilitering og palliation til socioøkonomisk sårbare personer med fremskreden kræft

En gruppe af forskere fra COMPAS-projektet har publiceret et scoping review i Acta Oncologica med titlen Rehabilitation and palliative care for socioeconomically disadvantaged patients with advanced cancer: a scoping review. Studiet har kortlagt nuværende forskning om rehabilitering og palliation til socioøkonomisk sårbare personer med fremskreden kræft. En systematisk litteratursøgning blev foretaget i CINAHL, PubMed og EMBASE. To forskere udvalgte artikler på baggrund af opstillede in- og eksklusionskriterier. I alt fremkom 1.401 hits, 80 af dem blev læst i fuldtekst og 11 blev inkluderet i reviewet. 10 var kvantitative studier og ét var kvalitativt, hvoraf de fleste var fra USA. Størstedelen af studierne undersøgte om indkomst havde betydning for at modtage palliation. Ingen studier undersøgte rehabilitering til socioøkonomisk sårbare personer med fremskreden kræft. Der mangler således mere forskning om denne målgruppe og særligt deres mulighed for at modtage rehabilitering. Læs mere om studiet her: https://doi.org/10.1080/0284186X.2020.1827156

Projektgruppe

 • Karen la Cour, professor, Brugerperspektiver og borgernære indsatser, SDU (ekstern projektleder)
 • Lene Jarlbæk, seniorforsker, REHPA
 • Marc Sampedro Pilegaard, postdoc, REHPA
 • Jens-Jakob Kjer Møller, ph.d.-studerende, REHPA

Styregruppe for COMPAS

 • Susanne Oksbjerg Dalton (Chairman, main applicant)
 • Tine Tjørnhøj Thomsen, Cph Uni (WP1 leader)
 • Jan Maxwell Nørgaard, Hematology, AUH (WP2 leader)
 • Pernille Bidstrup, DCRC (WP3 leader)
 • Hanne Tønnesen, WHO Health Promotion Center (WP4 leader)
 • Karen la Cour, Brugerperspektiver og borgernære indsatser, SDU (WP5 leader)
 • Christoffer Johansen, CASTLE late effects unit, Rigshospitalet (WP6 leader)
 • Mads Nordahl Svendsen, Næstved/Roskilde, SUH.

Samarbejdspartnere

 • Professor Malcolm Cutchin, Wayne State University.

Link

Læs mere om COMPAS-projektet – link til www.cancer.dk

Til top