Spring til hovedindhold

‘Tænk godt’ – rehabilitering og COVID-19

REHPA etablerer et feasibility-studie med fokus på lettere kognitive problematikker efter sygdomsforløb med COVID-19

Formålet med studiet er at afprøve udvalgte kognitive tests samt afprøve og evaluere gruppe og individuelt orienterede rehabiliteringsindsatser med fokus på kognition relateret til funktionsevne, håndtering af hverdagsliv og livskvalitet.
Studiet vil bidrage med et indledende indblik i, hvordan man kan arbejde med rehabilitering i forbindelse kognitive problematikker som følge af COVID-19.

Studiet undersøger følgende:

Kognitiv screening:

  1. I hvilken grad har deltagerne kognitive udfordringer?
    1. a. I hvilke kognitive domæner findes problemerne?
  2. Er der sammenhæng mellem eventuelle kognitive vanskeligheder og henholdsvis mental fatigue og depression?
  3. Hvordan fungerer en digital screening i denne udredning?

Relevans af indsatser rettet mod kognitive problemer:

  1. Hvordan oplever deltagerne i et rehabiliteringsforløb at indgå i et gruppe og individuelt baseret forløb rettet med håndtering af kognitive problemer og hverdagsliv efter COVID-19?
  2. I hvor høj grad oplever deltagerne at omfanget af indsatsen er passende?

Oplevede ændringer efter indsatserne:

  1. Efter indsatser rettet mod kognitive problemer oplever deltagerne ændringer i håndtering af hverdagsliv, evt. arbejdsliv efter rehabiliteringsforløb?
  2. Herunder ses der kliniske relevante ændringer i deltagernes helbredsrelateret livskvalitet?

Metode

Studiet gennemføres som et observationelt klinisk studie blandt personer, der har haft COVID-19, og som rapporterer kognitive problematikker. Der rekrutteres til rehabiliteringsforløb i REHPAs forskningsklinik til 5-dagesophold og 2-dages opfølgningsophold efter 12 uger. Der vil være plads til 10-14 deltagere på forløbene, der ligger i uge 4, 8, 25 og 38, 2021.
Datagrundlaget består af kognitive tests, spørgeskemaer og fokusgrupper.

Læs om forløbene i pjecen

Inklusionskriterier

Personer der har været indlagt eller hjemmeisoleret med COVID-19, og i efterforløbet oplever kognitive problematikker, herunder problemer med hukommelse og koncentration, som påvirker arbejdsliv og vanlig udførelse af aktiviteter i hverdagen og livskvalitet.

Formidling

Raunkiaer, M., Joergensen, D. S., Rasmussen, A., Johannesen, G., Thuesen, J., Elnegaard, C. M., & Dupont, S. B. (2023). Experiences of improvement of everyday life following a rehabilitation programme for people with long-term cognitive effects of COVID-19: Qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 00, 1– 12. https://doi.org/10.1111/jocn.16739

Til top